Vad händer med en hyresrätt om man döms till längre fängelsestraff

2019-04-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Ska en person som dömts till ett långvarigt fängelsestraff ha rätt att behålla sin hyresrätt för att bo i under permissioner? (jordabalken, fastighetsrätt)
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man har någon särskild rätt att få behålla sin hyresrätt om man skulle dömas till ett långvarigt fängelsestraff.

Vad säger lagen?

Hyreskontrakt regleras framförallt i 12 kap. Jordabalken (JB). Omständigheter som kan leda till att en hyresrätt förverkas finner man i 12:42 JB. Bland annat nämns den omständigheten att lägenheten helt eller delvis används för brottsliga ändamål (12:42 9p. JB). Viktigast är dock bestämmelsens första punkt där det framgår att en hyresrätt förverkas om hyresgästen inte betalar hyran inom en vecka från att hyran förfaller till betalning. För att få behålla hyresrätten krävs således att hyran betalas inom denna tidsram.

Utgångspunkten är att man under fängelsevistelsen själv får stå får betala sina räkningar och hyra, kriminalvården ger inte ekonomiskt stöd för den typen av utgifter. Däremot är det möjligt att socialtjänsten i vissa kommuner kan bistå med att betala hyran, för att få reda på om denna möjlighet finns får man kontakta socialtjänsten i den kommun som man bor i.

Viktigt att ha i åtanke är att de regler om uppsägning av hyreskontrakt som finns i 12:3-18 JB gäller även i de fall då hyresgästen avtjänar ett fängelsestraff. Dessa regler sätts alltså inte ur spel för att man sitter i fängelse.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon generell utvidgad rätt att behålla en hyresrätt om man döms till ett längre fängelsestraff. De vanliga reglerna om uppsägning av kontraktet gäller fortfarande och hyresrätten kan förverkas om hyran inte betalas i tid. Hyresgästen ansvarar för att hyran betalas, men i vissa fall kan socialtjänsten hjälpa till.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Du kan även vända dig direkt till kriminalvården med frågor om hur en fängelsevistelse går till i praktiken.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1404)
2019-08-17 Vad är uppsägningstiden vid dödsfall?
2019-08-17 Får jag övervaka min egen ytterdörr i hyresrätten med en övervakningskamera?
2019-08-12 Försäljning av ett uthyrt hus
2019-08-01 Har hyresgästen besittningsskydd?

Alla besvarade frågor (72045)