Vad händer med en avlidnes skulder vid personens bortgång?

FRÅGA
vid dödsfall kan det hända att räkningar förfaller tar kronofogden/hyresvärdar hänsyn till detta -får dödsboet anstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga behandlas i ärvdabalken.

Vad händer med skulder och räkningar vid dödsfall?

Om det är personen i fråga som haft lån/skulder; som personen ensam stått på och sedan avlider så blir följden att skulder/lån kommer att lösas mot tillgångarna i dödsboet (dödsbo är benämningen på den avlidnes tillgångar och skulder). Eventuella skulder och tillgångar hos den avlidne ska alltså tas upp i bouppteckningen (20 kap. 4 § ÄB).

Skulle inte tillgångarna i dödsboet räcka till att betala av alla skulder den avlidne personen hade blir konsekvensen (förutsatt att arvingar finns) att de som skulle fått ärva - inte kommer få ärva något. Likväl gäller att de som skulle ha fått ärva, men inte kommer få ärva på grund av att skulderna inte täcks av tillgångarna i dödsboet, inte heller blir betalningsskyldiga för den avlidnes skulder.

Sammanfattningsvis kommer skulder/lån vid personens bortgång lösas mot tillgångarna i dödsboet. I det fall skulderna är högre än tillgångarna i dödsboet kommer den delen som överstiger att skriva av. Men det innebär även att ingen kommer kunna ärva. I Sverige finns en princip om att skulder inte ska ärvas, exempelvis att barn till den avlidne blir betalningsskyldiga för den bortgångne föräldern. Detta gäller dock inte om det avlidne hade gemensamma skulder/lån. Då blir i stället den personen som hade gemensamma skulder och lån solidariskt ansvarig för dessa och således betalningsskyldig.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen tillbaka!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91260)