Vad händer med en avlidnes skulder vid personens bortgång?

vid dödsfall kan det hända att räkningar förfaller tar kronofogden/hyresvärdar hänsyn till detta -

får dödsboet anstånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga behandlas i ärvdabalken.

Vad händer med skulder och räkningar vid dödsfall?

Om det är personen i fråga som haft lån/skulder; som personen ensam stått på och sedan avlider så blir följden att skulder/lån kommer att lösas mot tillgångarna i dödsboet (dödsbo är benämningen på den avlidnes tillgångar och skulder). Eventuella skulder och tillgångar hos den avlidne ska alltså tas upp i bouppteckningen (20 kap. 4 § ÄB).

Skulle inte tillgångarna i dödsboet räcka till att betala av alla skulder den avlidne personen hade blir konsekvensen (förutsatt att arvingar finns) att de som skulle fått ärva - inte kommer få ärva något. Likväl gäller att de som skulle ha fått ärva, men inte kommer få ärva på grund av att skulderna inte täcks av tillgångarna i dödsboet, inte heller blir betalningsskyldiga för den avlidnes skulder.

Sammanfattningsvis kommer skulder/lån vid personens bortgång lösas mot tillgångarna i dödsboet. I det fall skulderna är högre än tillgångarna i dödsboet kommer den delen som överstiger att skriva av. Men det innebär även att ingen kommer kunna ärva. I Sverige finns en princip om att skulder inte ska ärvas, exempelvis att barn till den avlidne blir betalningsskyldiga för den bortgångne föräldern. Detta gäller dock inte om det avlidne hade gemensamma skulder/lån. Då blir i stället den personen som hade gemensamma skulder och lån solidariskt ansvarig för dessa och således betalningsskyldig.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen tillbaka!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”