FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/09/2021

Vad händer med egendomen vid en skilsmässa?

Hej.

är gift och är på väg mot skilsmässa, nu undrar jag hur det ser ut för mig och barnen samt min man.

fördelningen av huset och alla föremål som finns i huset samt bilen.

som gifta skall allt delas upp om inte äktenskapsförord är skrivet, vilket inte är eller finns här i denna situation.

vad gäller, vad delas upp?? tomt? hus? bil?

inget testamente finns heller, så vad gäller vid skilsmässa?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med egendom vid en skilsmässa och då främst vad som händer med huset, föremål i huset samt bilen.

Allmänt

Regler om äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska alltid en bodelning göras, 9 kap 1 § ÄktB. Här följer en kort redogörelse över vad som gäller vid en bodelning:

Bodelning

Vid bodelningen ser man vilken egendom som finns mellan makarna. Det är endast egendom som är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, 10 kap 1§ ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods så länge det inte är enskild egendom, 7 kap 1§ ÄktB. Egendom blir enskild om det går till på något av de sätt som listas i 7 kap 2 § ÄktB, exempelvis att man fått egendom i gåva eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild eller att man skrivit ett äktenskapsförord.

Då du skriver att ni inte har något äktenskapsförord, så utgår jag från att all egendom är giftorättsgods. Observera alltså att utfallet kan bli annat om det finns enskild egendom.

Huvudregeln är att makarna ska dela lika på giftorättsgodset enligt likadelningsprincipen 11 kap 3 § ÄktB. Det man gör då är att beräkna vad vardera maka har för giftorättsgods (tex att du köpt en kaffemaskin och din parter en soffa) och sedan avräknas respektive makes skulder från "sin sida", innan man slår ihop summan för att sedan dela den på hälften, 11 kap 2 § ÄktB.

Nu står ni alltså med två andelar av erat giftorättsgods. Det som sker efter är att en fördelning sker, så att ni får egendom till ett värde av er andel. Man har rätt att i första hand få sin egen egendom enligt 11 kap 7 § ÄktB.

Huset, egendomen i huset och bilen.

Det som kommer hända i ditt fall är alltså att värdet på huset, husgeråd, bilen mm minus era skulder, kommer läggas ihop och sedan delas lika. Detta kan innebära att en av er får huset, men då ska den andra få så mycket på "sin lott" att det blir jämnt, exempelvis egendomen i huset, bilen och pengar.

Du kan alltid boka en tid hos våra jurister på Lawline om du vill undersöka mer exakt vad som kommer ske i ditt fall, då kan du göra det här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000