Vad händer med egendomen om vi begär bodelning?

FRÅGA
Vid en samborelation om den ene partnern får en egendom skriven på sig av en av sina föräldrar eller ärver, och egendomen är ett ställe som båda har nyttjat tillsammans under flera år och inget finns skrivet från föräldern att det är enbart den "ärvda sambon" som ska få nyttja egendomen vad gäller då vid bodelning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om sambor finns i Sambolagen. Jag tolkar dig som att inget alls har skrivits om egendomen i fråga och att den därför inte ska vara enskild egendom.

Vid en bodelning mellan samborna ska det som klassas som samboegendom delas lika (8§ Sambolagen). Det som inte klassas som samboegendom behåller varje sambo och ska inte delas. Frågan är alltså om egendomen är samboegendom eller inte.

Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3§ Sambolagen). Du skriver att egendomen i fråga är ett ställe. Jag tolkar det som att egendomen därmed är någon form av fastighet eller bostad. Den kan inte vara bohag, eftersom du pratar om ett ställe, och bohag är inre lösöre i hemmet, till exempel soffa eller hushållsmaskiner (6§ Sambolagen). Frågan är då om egendomen kan klassas som sambornas gemensamma bostad. Du skriver att stället har nyttjats av samborna tillsammans under flera år. Det intressanta är vad detta nyttjandet har inneburit. Har stället använts som gemensam bostad för samborna kan den vara samboegendom och ingå i bodelningen. Har den inte varit gemensam bostad kan den inte ingå i bodelningen.

Säg att samborna faktiskt har använt stället som gemensam bostad – vad händer då? Bara för att man har använt stället som gemensam bostad innebär det inte att den är samboegendom. Det krävs också att bostaden i så fall har förvärvats för gemensamt bruk. Skulle egendomen förvärvats utan avsikt att de skulle bo där tillsammans är den alltså inte samboegendom. Skulle den förvärvats med avsikt att de skulle bo där tillsammans är det samboegendom.

Sammanfattningsvis är det är svårt för mig att ge dig ett mer precist svar än så här. Vad som händer med egendomen vid en bodelning mellan samborna beror på väldigt många saker – varför den förvärvades, hur den har använts osv. Utifrån den informationen jag har fått är det svårt att säga om den är samboegendom eller inte, och det är därför svårt att ge dig ett konkret svar om vad som kan hända med egendomen.

Det kan vara bra att veta att man kan avtala om vad som ska hända en egendom genom ett samboavtal, så att man själv kan styra om vad som händer med egendomen i bodelningen. Vill du veta mer om vad som gäller egendomen och samboavtal kan du alltid kontakta en av Lawlines jurister. Det kan du göra här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2635)
2020-06-02 Utgör vinstpengar från tidigare lägenhet samboegendom?
2020-05-31 Bröstarvingars arvsrätt
2020-05-29 Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?
2020-05-28 Vilka rättigheter har en sambo vid en separation?

Alla besvarade frågor (80679)