Vad händer med egendomen om en av testamentstagarna avlider?

Om det i testamente är förordnat att egedom skall tagas i arv av särskild fysisk person med fri förfoganderätt vid testatorns död och vid den personens död ytterligare annan som skall hava full äganderätt, är det möjligt att förordna att, i det fall den första personen överlever den andra, den första personen skall medges full äganderätt vid det tillfälle den överlever den andra? Vad skulle hända med egendomen om testatorn inte förordnat vad som ska hända med den om den första personen överlever den andra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller för arv och testamente finns i Ärvdabalken, se här.

Är det möjligt att bestämma att den första personen ska ärva med full äganderätt om hen överlever den andra personen?

Att ärva något med fri förfoganderätt innebär att arvtagaren får använda egendomen hur han vill under sin livstid. Den fria förfoganderätten är dock begränsad på det sättet att arvtagaren i sin tur inte sedan kan testamentera vidare den egendom som han ärvt till någon annan. Att ärva något med full äganderätt innebär däremot att arvtagaren både kan använda egendomen hur han vill under sin livstid samtidigt som han fritt kan testamentera egendomen till någon annan.

Alltså, som svar på din första fråga går det bra att skriva i ett testamente att den första personen ska få ärva egendomen med full äganderätt om hen överlever den andra arvtagaren. Det är dock bara testatorn (testator = personen som skrivit testamentet och som du ärver av) själv som kan bestämma och skriva in det i testamentet. Den första personen som ärvt egendomen med fri förfoganderätt kan inte själv besluta att han ska få ärva egendomen med full äganderätt om han överlever den andra personen, eftersom den första personen ju inte har rätt att bestämma över vad som händer med egendomen efter hans livstid.

Vad händer med egendomen om den första personen överlever den andra?

När arvtagaren dör går den egendom som han ärvt med fri förfoganderätt antingen, som i ert fall när det finns ett testamente, till den andra personen enligt testamentet. Om den andra personen skulle vara död då finns en särskild regel i Ärvdabalkens 11 kap. 6§ som säger att ifall den andra personens barn är arvsberättigade efter testatorn så ärver den andra personens avkomlingar (avkomlingar = barn, barnbarn osv.) egendomen istället. Avkomlingarna är arvsberättigade om de är nära släkt med testatorn. Gränsen för nära släkt går vid kusiner, enligt Ärvdabalkens 2 kap. 4§. Om den andre personens avkomlingar inte är arvsberättigade kan de normalt inte ärva i testamentstagarens ställe, om inte testatorn har godkänt det i testamentet.

Om den andre personen har avlidit och dennes avkomlingar inte får ärva går egendomen tillbaka till den vanliga arvsordningen efter testatorn. Att egendomen går tillbaka i den vanliga arvsordningen innebär att egendomen fördelas mellan testatorns arvingar enligt Ärvdabalkens regler i 2 kap. Om testatorn har några barn går egendomen i första hand till dessa, annars är det testatorns föräldrar eller syskon osv. som ärver egendomen. I sista hand, om testatorn inte har några levande arvingar, går egendomen till Allmänna Arvsfonden, enligt Ärvdabalkens 5 kap. 1§.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

För att få mer hjälp kring hur du ska tolka och kan påverka testamentet rekommenderar jag att du bokar en tid hos Familjens jurist. Det kan du göra här: lawline.se/boka

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning