Vad händer med egendomen när ett samboförhållande upphör?

Hej! Jag har levt i ett samboförhållande i 3 år. Innan vi flyttade ihop hade vi båda med oss vissa saker sedan tidigare. Under förhållandet har jag köpt mycket inredning till lägenheten. Min sambo har inte köpt någon inredning alls, men tillsammans har vi köpt en soffa, säng, köksmöbler och bil. Min sambo köpte en hund under tiden vi bodde ihop, men det är jag som betalt all hundmat och de mesta hundsakerna. Veterinärkostnader har vi delat på. Jag har kvar många av dessa kvitton där det framgår vad jag betalt. Vad gäller nu efter separationen? Vem får vad och vad bör delas?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Vad säger lagen?
Regler om vad som gäller då ett samboförhållande upphör finns i Sambolagen (SamboL).

Kravet för att ett samboförhållande ska föreligga är att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § 1 st.

Ett samboförhållande anses upphöra bland annat då samborna flyttar isär, 2 §.

När ett samboförhållande upphör, av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, 8 §.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §, 3 §. I 4 § anges att i samboegendom ingår bland annat inte egendom som en sambo fått i gåva eller testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. I 9 § anges att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning då samboförhållandet upplöses. Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte heller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, 7 §.

Det ovannämnda innebär alltså att bara sådan egendom som utgör gemensam bostad och bohag ska delas genom bodelning då samboförhållandet upphör. Detta förutsätter då att egendomen förvärvats för gemensam användning och inga av undantagen är tillämpliga.

Vad gäller i ditt fall?
I ditt fall medför detta att den egendom du och din sambo ägde innan ni flyttade ihop inte utgör samboegendom och därmed inte heller ska ingå vid en eventuell bodelning i samband med samboförhållandets upphörande. Den inredning du har köpt till lägenheten under samboförhållandet utgör emellertid som huvudregel samboegendom som också ska ingå vid en eventuell framtida bodelning, förutsatt att inredningen förvärvats för gemensam användning och inget undantag är tillämpligt. Den egendom ni köpt tillsammans utgör också som utgångspunkt samboegendom.

Vad gäller hunden så utgör denna varken bostad eller bohag varför denna som utgångspunkt inte kommer att ingå vid en eventuell framtida bodelning. Saken har berörts i en tidigare fråga är på Lawline, som du hittar här, där detta förklaras ytterligare.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Önskar du ytterligare juridisk rådgivning är du välkommen att ringa oss på Lawline på telefonnumret 08-533 300 04 eller boka en tid med en av våra jurister.

Vänliga hälsningar

Stina JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning