Vad händer med egendomen efter make går bort

2017-03-26 i Arvsskifte
FRÅGA
Min styvfar och min mor är gifta sedan lång tid. Jag är ensam barn och min styvfar har två barn. Min styvfar har totalt ca 1,5 mkr på bankkonton, min mor har inga egna tillgångar. Det finns ett testamente som säger att den som överlever den andre med fri förfoganderätt ska erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Inget äktenskapsförord finns. Vad gäller den dagen någon av dem går bort?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Vid någons bortgång ska deras respektive tillgångar fördelas.
Huvudregeln då ett äktenskap upplöses är att en bodelning ska ske. Då de inte har något förord är antagligen all deras egendom giftorättsgods. Man lägger då ihop deras respektive tillgångar. Varje part får därefter hälften av den summan. Om din styvfar har 1.5 miljoner och din mor 0 så blir deras respektive andel efter bodelningen 750 000.
Om någon skulle gå bort så finns det dock en regel i Äktenskapsbalken 12:2 som stadgar att den efterlevande maken har rätt att behålla allt sitt giftorättsgods. Det innebär att en bodelning inte sker. Om din mor går bort först kan hennes man kräva att en bodelning inte sker. Han behåller då all sin egendom (1.5 miljoner) och din mor får 0 kronor.
Observera att det antagligen finns samägd egendom i hushållet som ändå fördelas mellan dem.

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken tar över den bortgångnes egendom och får förfoga över den på vilket sätt denne vill. Den efterlevande maken har dock inte rätt att testamentera bort egendom som denne har med fri förfoganderätt. Då den efterlevande maken går bort ska egendomen som innehafts med fri förfoganderätt tilldelas den först avlidnes arvingar. (3:1 ,3:2 Ärvdabalken)

Exempelvis:
Din styvfar går bort. En bodelning sker, din mor får 750 000 och din styvfars kvarlåtenskap är 750 000 .Detta får din mor med fri förfoganderätt. Hon har då 750 000 kr som är hennes egendom och 750 000 som hon innehar med fri förfoganderätt.
Då hon går bort kommer hennes 750 000 att tilldelas dig i egenskap av arvinge (2:1 Ärvdabalken), de 750 000 som hon innehar med fri förfoganderätt och som är efter hennes man kommer att tilldelas hans arvingar, alltså hans två barn, denna del får du ingenting av.

I exemplet har jag utgått från att värdet på egendomen är densamma då hon går bort som då hon tilldelas egendomen. Så är det såklart inte i verkligheten. Man tittar då på hur mycket egendom hon procentuellt sätt hade med fri förfoganderätt respektive hur mycket som var hennes egen egendom. I detta fallet var det ju 50% med Fri förfoganderätt och 50% som var hennes egendom.
Om det endast hade funnits 1 miljon kvar totalt då hon gick bort hade alltså din andel blivit 500 000 (50%) och styvfarens arvingar hade fått dela på 500 000 (50%).

Fri förfoganderätt innebär alltså inte att ditt arv försvinner, men det innebär att du inte får ut arvet fören efter den efterlevande maken också har gått bort. Om din mor går bort först får du ditt arv först då din styvfar har gått bort.Jag hoppas att detta har get svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?