FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/05/2021

Vad händer med egendom vid bodelning under äktenskapet?

Jag och min man är gifta. Vi har gjort en bodelning mellan makar så båda husen står därmed på mig.

Vid eventuell skilsmässa hur blir det med husen då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En bodelning sker som huvudregel när ett äktenskap upplöses men om båda makarna är överens om saken kan bodelning även ske under äktenskapet (se 9 kap. 1 § första och andra stycket äktenskapsbalken). En bodelning under äktenskapet sker oftast för att reda ut vem som äger vad.

Äganderätten måste dock noga skiljas från giftorätten, vilken är ett latent anspråk på att vid en eventuell bodelning få ta över viss andel av egendom. Du äger nu båda husen men detta påverkar inte giftorätten vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad. Om ni sedermera skulle skilja er kommer ni båda fortsatt att ha rätt till hälften vardera av giftorättsgodset. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild (se 7 kap. 1 äktenskapsbalken). Husen kommer att ingå i bodelningen (jfr 10 kap. 1 § äktenskapsbalken) om de ej görs till enskild egendom på något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. En annan sak är att du vid en eventuell äktenskapsskillnad som utgångspunkt kommer ha rätt att få husen på din lott (se 11 kap. 7 § äktenskapsbalken) men värdet på dem kommer som sagt ingå i bodelningen så länge de utgör giftorättsgods och inte enskild egendom.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted WinströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000