Vad händer med egendom som omfattas av samboavtal om samboförhållandet tar slut?

Hej,

Två sambor byggde hus på nyköpt tomt för många år sedan. De är lagfarna hälftenägare och betalar ränta och amortering med hälften var. De skrev följande samboavtal där bodelningsreglerna för sambors gemensamma hem inte skulle gälla:

**Undertecknade (två namn) som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden har kommit överens om att bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ska äga tillämpning på vårt samboförhållande.**

Om den ena parten nu vill avslutar samboförhållandet och flyttar, kan då hen kräva att fastigheten säljs alternativt att andra parten köper ut hen? Eller kan andra parten säga, det vill jag inte, och därmed hindra bodelningen? Hur går i så fall hen vidare för att få ut sin hälft? Ena parten har själv utfört en mindre del 10-15% av byggnationen, har det någon betydelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett giltigt samboavtal finns innebär det att den egendomen ifråga inte utgör samboegendom och inte kan fördelas genom bodelning (9§ Sambolagen). Om samboförhållandet avslutas kommer därför var och en behålla vad den själv äger.

När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans blir även samägandelagen tillämplig. Har inget avtalats kan en samägare ansöka om att rätten ska förordna att fastigheten ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion (6 § Samägandelagen). På så sätt har sambon, i egenskap av samägare i fastigheten, möjlighet få igenom en försäljning och utfå sin andel även om den andra sambon motsätter sig detta. Vill man undvika detta kan man upprätta ett avtal om försäljningsförbud av den samägda egendomen.

Vad gäller frågan av betydelsen av att den ena parten själv utfört en mindre del av byggnationen bör det sakna betydelse för storleken av äganderättsandelarna (jfr. NJA 1986 s 513).


Jag hoppas att jag har kunnat ge dit svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning