Vad händer med egendom som lämnas kvar i lokal (eller bostadslägenhet)?

2019-06-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag driver en restaurang i en hyreslokal. Restaurangen drivs i en enskild firma.På senare tid har det gått dåligt och jag har inte kunnat betala hyran i tid vid upprepade tillfällen. Nu har hyresvärden sagt upp mig som hyresgäst. Min fråga är: Vad händer med inventarierna i lokalen när jag blir uppsagd? Jag betalade en stor summa när jag köpte rörelsen som drevs i samma lokal. Har jag rätt att begära att hyresvärden betalar mig för inventarierna som finns i lokalen? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du vill ha kvar den egendom som tillhör dig så rekommenderar jag dig att ta med den från lokalen, annars riskerar du att den tillfaller hyresvärden UTAN inlösen. Hyresvärden har nämligen ingen skyldighet att betala dig för egendom som lämnas kvar. Det finns dock ingenting som hindrar dig från att sälja egendomen till hyresvärden för ett skäligt pris.

Vad händer om du lämnar kvar egendom i tidigare hyrd lokal (eller bostadslägenhet)?

I samband med att du i egenskap av hyresgäst flyttar från den hyrda lokalen, har du en skyldighet att återställa lokalen i ursprungligt skick (se Holmqvist & Thomsson, Hyreslagen - en kommentar s. 236). Vilket rimligtvis bör vara det skick som förelåg när den ursprungliga ägaren "flyttade in" i lokalen. Det vill säga inte det skick som förelåg när du övertog rörelsen, utan det skick som förelåg när ägaren innan dig "flyttade in". Med andra ska du ta med dig all egendom inte hör hemma i hyresvärdens lokal. För det fall att du ändå lämnar kvar egendom som tillhör dig, har hyresvärden ingen skyldighet att betala ersättning till dig. Tvärtom tillfaller egendom hyresvärden OM du inte hämtar den inom tre månader från hyresvärdens anmaning ELLER inom sex månader från det att du lämnade eller avhystes från lokalen (Jordabalken 12 kap. § 27 st. 2).

Den enda situationen jag kan tänka mig att hyresvärden blir ersättningsskyldig till dig är om egendomen i lokalen skulle bli skadad. Hyresvärden har nämligen en vårdplikt för den egendom som lämnas kvar i lokalen (se Prop. 1973:23 s. 141). Dock är hyresvärden berättigad till ersättning, från dig, för utlägg för att omhänderta och förvara egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1494)
2019-12-03 Kan en hyresgäst som bedriver ekonomisk verksamhet överlåta sin hyresrätt utan hyresvärdens samtycke?
2019-12-03 När kan jag låta någon bo i min lägenhet utan hyresvärdens samtycke?
2019-12-03 Stopp i avlopp i hyresrätt - vems ansvar?
2019-12-02 Hyresgäst som stannar efter utflyttningsdatum

Alla besvarade frågor (75315)