Vad händer med den hund som köptes under ett samboförhållande, när samborna separerar?

Hej jag å min sambo ska gå i sär och har en hund. Han påstår sig vara ägare på hunden för att han var den som gjorde swishbetalningen på hunden och då har han alltid sagt att vi haft gemensam ekonomi trots att vi aldrig haft gemensamt konto eller så.(Det skrevs inget köpeavtal)

Jag står som ägare på jordbruksverkets hemsida och står även på försäkringen och jag är den som hela tiden är med hunden.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation som att du och din sambo ska gå isär, och att ni äger en hund. Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som har rätt till hunden, du eller din sambo.

Regler som är aktuella för din fråga återfinns i dels sambolagen (SamboL), dels i lag om samäganderätt. Jag kommer gå igenom och förklara dessa regler, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Bodelning mellan sambor
När två sambor separerar så ska en bodelning genomföras (8 § SamboL). I denna bodelning ska sambornas samboegendom delas upp mellan dem. Det som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bohag och gemensamma bostad (3 § SamboL). Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker som är inköpt och avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Som gemensamt bohag räknas inte sådant som används uteslutande för ena sambons bruk (6 § SamboL).

En hund är i lagens mening en lös sak, vilket kan tyckas vara konstigt eftersom det är ett levande djur och har stor betydelse för dess ägare. Men även om hunden klassificeras som en lös sak så ingår inte hunden i en bodelning, då denna inte omfattas av begreppet bohag.

Samäganderätt
Det kan vara så att samäganderätt föreligger, om det är två eller flera personer som anses äga egendom tillsammans (1 § lag om samäganderätt). Samäganderätt kan exempelvis uppkomma om parterna som köper egendomen betalar hälften vardera. Samäganderätt kan också uppkomma om den ena parten betalar för egendomen vid köpet, men den andra parten betalar löpande utgifter för egendomen efter köpet.

Du nämner att det var han som betalade för hunden vid köptillfället, men att det är du som står som ägare samt på försäkringen för hunden. Avgörande för om det föreligger samäganderätt i ert fall är om du har betalat några utgifter för hunden såsom försäkringen. Detta innebär en bevisfråga, om du kan visa att så är fallet, så föreligger samägande rätt och ni har båda lika stor rätt till hunden, Det bästa är i så fall att ni båda två fortfarande kan ta hand om hunden efter ni separerat, exempelvis att ni kan ha hunden varannan vecka vardera. Kan ni inte komma överens om detta, så finns det en möjlighet att ansöka hos domstol att hunden ska säljas på offentlig auktion (6 § lag om samäganderätt). Vid ett sådant tillfälle, så kan vem som helst köpa hunden, även någon av er. Då blir köparen ensam ägare till hunden.

Om det är så att du endast står angiven som ägare till hunden och står på försäkringen, men det är din sambo som betalat både vid köpet av hunden, betalat försäkring, veterinärkostnader etc. så anses det inte föreligga samäganderätt, och din sambo anses i ett sådant fall vara ägare till hunden och har rätt till hunden.

Sammanfattning
En hund ingår inte i en bodelning mellan sambos, utan tillfaller den sambo som anses vara ägare till hunden. Äganderätten till hunden avgörs av vem som köpt den, och betalat kostnaderna för denna. I vissa fall kan detta innebära att det föreligger samäganderätt mellan flera personer. Detta beror på vem som har betalat köpeskillingen och de löpande kostnaderna för hunden, exempelvis försäkringen. Din sambo betalade köpeskillingen vid köptillfället, men om du kan visa att du har betalat försäkring, veterinärkostnader eller liknande, så anses ni äga hunden tillsammans. Då har ni lika rätt till hunden, och det bästa i ett sådant fall är om ni kan komma överens om att dela på ansvaret för hunden trots att ni separerat. Kan ni inte komma överens om detta, så finns det en möjlighet att ansöka om att hunden ska säljas på offentlig auktion, och då får vem som helst köpa hunden, och någon av er kan även köpa den och bli ensam ägare.

Om det är så att du inte kan visa att du betalat några löpande utgifter för hunden, så spelar det tyvärr ingen roll att du står som ägare för hunden och på försäkringen. Om din sambo kan visa att han betalat alla kostnader för hunden, så är det han som kommer anses vara hunden ägare och då har även han rätt till hunden vid er separation.


Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, även om det kanske inte var det svaret du hoppades på. Om du har fler frågor om detta, eller andra funderingar, är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”