Vad händer med den gemensamma lägenheten när en sambo dör om man har gemensamma barn?

2021-02-03 i Sambo
FRÅGA
Vi är sambor och köpte en lägenhet 1994, hon står som ägare och vi har 2 gemensamma barn. Vi skrev ett papper om bodelning gällande lägenheten till förmån henne i fall det skulle hända mig något då jag har barn sedan tidigare, nu gick hon tyvärr bort före mig. Gäller bodelningen fortfarande?Eller vad händer efter det hon gick bort är jag tvungen skaffa nytt boende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av regler i ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SL).

Eftersom ni inte är gifta och har gemensamma barn är det barnen som är de närmsta arvingarna och ärver din sambo (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Hade ni varit gifta hade du ärvt före era gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Som sambo kan du dock begära att bodelning ska göras innan arvskiftet äger rum (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det innebär att även om ni inte har skrivit något testamente om bodelning när din sambo är den först avlidna, så kan du begära att en bodelning ska göras ändå.

I en bodelning mellan sambor ska samboegendomen fördelas mellan dem (8 § första stycket SL). Det som räknas som samboegendom är er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag om detta har införskaffats för gemensam användning (3 § SL). Det innebär att lägenheten är samboegendom och ska ingå i bodelningen även om det var din sambo som stod som ägare på den, så länge ni har köpt den för att den ska användas gemensamt. Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni har köpt lägenheten för gemensam användning. Värdet av er samboegendom ska delas lika efter att avdrag för eventuella skulder har gjorts (13 § första stycket SL). Det innebär att hälften av lägenhetens värde tillfaller dig och den andra hälften blir en del av din sambos kvarlåtenskap som ska tillfalla era gemensamma barn. Du kan dock begära att ta över både bostad och bohag i utbyte mot att du löser ut era gemensamma barn, dvs. att du betalar dem motsvarande värde i pengar (17-18 § SL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96519)