FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal30/09/2018

Vad händer med den gemensamma bostaden när enbart sambon står på lagfarten?

Hej!

Jag och min dåvarande sambo har flyttat isär. Vi har 2 barn (5 och 8 år), gemensamm vårdnad. Vi har ett hus tillsammans. Han står själv på lagfarten men jag står med på lånet. Han har flyttat ut men jag bor kvar i huset. Han har nyligen lagt ut huset till försäljning och fått det begärda försäljningspriset. Jag hade inget att säga till om det eftersom jag inte står med på lagfarten. Problemet är att jag inte hittar boende. Min fråga är kan han göra så, sälja huset. Vart ska jag och barnen ta vägen? Tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i sambolagen (SamboL).

Bodelning

När ett samboförhållande upphör genom att samborna flyttar isär ska en bodelning ske om någon sambo begär det, där samboegendomen ska fördelas mellan dem (8 § SamboL). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning måste ske inom ett år från det att samboförhållandet upphörde (8 § 2 st SamboL). Sambor kan avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL).

Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Egendom som gjorts enskild genom gåva, testamente eller arv ingår inte i samboegendomen (4 § SamboL). Detsamma gäller egendom som undantagits från bodelning genom samboavtal (9 § SamboL).

Med sambors gemensamma bostad avses bostad som samborna eller någon av dem innehar som är avsedd som sambornas gemensamma hem och huvudsakligen innehas för det ändamålet (5 § SamboL). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och liknande som är avsett för det gemensamma hemmet, men inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § SamboL). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som sambors gemensamma bostad och bohag (7 § SamboL).

I en bodelning ska alltså sambors gemensamma bostad och bohag ingå. Vid en bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen först beräknas (12 § SamboL). Vid beräkningen ska sambornas respektive skulder dras av (13 § SamboL). Det som återstår läggs ihop, vilket utgör samboegendomen som sen ska delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Sedan ska lottläggning ske där man bestämmer vem som ska få vilken egendom. Den som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott och den andre blir kompenserad i form av annan egendom eller pengar. Om bostaden tillhör den andra sambon måste det anses skäligt att få ta över bostaden (16 § SamboL).

Din situation

För dig innebär detta att du måste begära en bodelning, förutsatt att en sådan inte skett. I bodelningen kommer huset ingå om ni förvärvade huset tillsammans med syftet att använda det gemensamt. Det avgörande är alltså inte vem som står på lagfarten utan det som är avgörande är om den skaffats för gemensam användning och används som ert gemensamma hem. Av din fråga verkar det som att ni har använt huset som ert gemensamma hem, dock framgår inte om fastigheten förvärvades gemensamt dvs. om ni köpte huset tillsammans eller om din sambo ägde huset sedan innan och ni senare flyttade in i huset. Om ni köpte huset tillsammans med syftet att ni skulle använda det som ert gemensamma hem kommer huset att räknas som er gemensamma bostad och därmed utgöra samboegendom som ska ingå i bodelningen. Om din sambo däremot förvärvade huset innan samboförhållandet inleddes, har fastigheten inte förvärvats för gemensam användning. Då kommer huset inte räknas som samboegendom och därmed inte ingå i bodelningen.

Om vi skulle utgå ifrån att ni förvärvade huset för gemensam användning, så utgör huset samboegendom som ska ingå i bodelningen. Detta gäller också under förutsättning att huset inte utgör enskild egendom eller att ni undantagit egendomen från bodelning genom ett samboavtal. Om huset ingår i bodelningen så kommer den av er som bäst behöver bostaden att få den på sin lott och den andre blir kompenserad i form av annan egendom eller pengar. Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden kan man bland annat titta på vem som har vårdnaden av barnen, ekonomiska förutsättningar osv.

Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare