Vad händer med delägd egendom när någon avlider?

FRÅGA
Hej,Jag äger en bostadsrätt tillsammans med min mamma. Jag äger 95% och han äger 5% av bostaden. Bostadsrätten är belånad och vi har hälften var av lånet. Jag har en syster men hon har ingen andel i varken bostadsrätten eller lånet. Det är min mamma som har hela tiden bott i lägenheten. Vad händer när min mamma går bort? Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som blir aktuella när någon går bort finns i ärvdabalken (ÄB) som du an hitta här.

Vad händer med någons egendom när hen dör?

När någon avlider bildas ett dödsbo. Dödsboet är en juridisk person (vilket betyder att det kan ingå avtal, ha skulder och äga tillgångar) som består av den avlidna personens tillgångar och skulder. Dödsboet kan förvaltas av en särskild utsedd förvaltare eller av dödsbodelägarna. Dödsbodelägarna är efterlevande make, sambo, arvingar och testamentstagare (ÄB 18 kap. 1 §).

När din mamma går bort kommer hennes tillgångar och skulder bli ett dödsbo som ska förvaltas av dödsbodelägarna. Du och din syster är din mammas arvingar (ÄB 2 kap. 1 §) och är alltså delägare som ansvarar för dödsboet och att kvarlåtenskapen fördelas. Finns det fler syskon eller någon som ska få en andel av kvarlåtenskapen enligt ett testamente är de också delägare. Din mammas andel av bostadsrätten och hennes lån kommer ingå i dödsboet. Det betyder att du personligen och dödsboet efter din mamma kommer vara delägare.

Vad händer med bostadsrätten?

Exakt vad som sker med egendomen och skulderna i ett dödsbo går inte att säga. Första steget är att göra en bouppteckning där man fastställer exakt vad som ingår i dödsboet. När bouppteckningen är gjord och en månad har gått kan man börja betala av dödsboets skulder med tillgångarna som finns i boet (ÄB 21 kap. 1 §). När bouppteckningen är klar och olika skulder är betalda ska ett arvsskifte ske. Arvsskifte betyder att dödsbodelägarna eller en särskilt utsedd förvaltare bestämmer hur tillgångarna i boet ska fördelas (ÄB 23 kap. 1 §).

Det finns inte några regler som direkt bestämmer vilken egendom som ska tillfalla vilken arvinge. Är det barnen till en avliden person som ärver ska de som huvudregel ta lika lott, vilket betyder att de ka ha lika stor andel av de sammanlagda tillgångarna (ÄB 2 kap. 1 §). Om de enda arvingarna till din mamma är du och din syster ska ni alltså ha 50 % var av hennes egendom. Ni måste i samband med arvsskiftet bestämma om din mammas 5 % av bostadsrätten ska vara del av dina 50 % eller inte.

Vad kan man göra för att bli mer säker?

Vill ni undvika den här typen av osäkerhet kring mammans andel av bostadsrätten kan din mamma upprätta ett testamente som anger att du ska få ärva hennes 5 % av bostadsrätten vid hennes bortgång (eller där ni på annat sätt reglerar vad som ska hända med bostadsrätten). Ett testamente upprättar ni skriftligen med två vittnen (ÄB 10 kap. 1 §). Ni kan hitta många enklare mallar för testamenten på internet, men vill ni ha ytterligare hjälp med det och vara säkra på att det blir precis som ni vill är det bra att kontakta en jurist som hjälper er.

För mer information om hur ett dödsbo förvaltas och vad man gör när någon dör kan ni titta på konsumentverkets hemsida. Vill ni ha personlig hjälp att upprätta ett testamente är ni välkomna att boka en tid med en jurist hos oss på Lawline här.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?