Vad händer med CSN om jag inte har tillräckligt med hp?

2020-06-26 i CSN
FRÅGA
Hej!En fråga ang CSN och poängkrav.Jag har läst i två år och har tagit 19 hp det senaste läsåret. Det betyder att jag saknar 26 hp för att få CSN till hösten. Måste dessa 26 hp komma från kurser som jag läste de senaste 40 veckorna eller kan jag skriva en tenta från en kurs som jag läste det första året men inte klarade helt och räkna in poäng från denna för att få CSN nästa termin? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De resterande högskolepoängen som du saknar behöver inte komma från kurser inom samma ämne eller utbildningsform som du läst tidigare. Så länge utbildningen ger rätt till studiemedel i enlighet med 3 kap. 2 § studiestödslagen så ställs inga krav på vilka kurser du läser. Om du däremot har otillräckliga studieresultat så kan det innebära att du inte får fortsatt studiemedel utbetalt, men så länge du läser in de högskolepoäng som saknas så kan du få studiemedel igen. Sammanfattningsvis: Nej, de resterande 26 högskolepoängen behöver inte komma från samma kurser som du läst de senaste 40 veckorna. Så länge utbildningen är CSN-berättigad och du klarar kurserna och kan räkna tillgodo högskolepoängen så spelar det ingen roll vilket ämnen eller vilken utbildning det är.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (61)
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld
2021-01-06 Har man rätt till studiestöd om man inte är svensk medborgare?
2020-12-21 Hur många högskolepoäng behöver jag klara för att få nytt CSN?

Alla besvarade frågor (88256)