Vad händer med bostadsrätten vid sambors separation?

jag är sambo sedan 9 år tillbaka, vi har en bostadsrätt i Stockholm som vi bor i men det är min sambo som har betalt lägenheten men vi har flyttat dit tillsammans jag har inte flyttat in hos honom vad gäller nu med lägenheten när vi separerar vi har inget samboavtal

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid ett samboskaps upphörande så ska bodelning ske om någon av samborna begär det (SamboL 8 §).
I denna bodelning ska samboegendomen ingå, d.v.s. den gemensamma bostaden samt bohaget (SamboL 3 §).
Eftersom den aktuella bostaden har införskaffats för gemensamt bruk och det inte föreligger något samboavtal så ska värdet av bostadsrätten ingå i bodelningen. Detta gäller alltså oavsett om det bara är den ena personen som har betalat bostadsrätten.

Observera att det bara är värdet av bostadsrätten som ska räknas in och inte själva bostadsrätten. Det är den sambo som bäst behöver bostadsrätten som har rätt att få den på sin lott (SamboL 16 §). Den personen ska då utge mellanskillnaden till den andre sambon.

Vad som avses med "bäst rätt" till den gemensamma bostaden får avgöras från fall till fall. Det är en skälighetsbedömning som ska ske med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”