Vad händer med bostadsrätten efter att den ena sambon avlidit?

FRÅGA
Min mor som nu är 80 år flyttade in i en bostadsrätt för 30 år sedan tillsammans med sin sambo(som då stod för lånet) dom har bott ihop i alla år och sambon avled nyligen Fick nu höra att sambons barn sedan tidigare ärver bostaden(dom har inga gemensamma barn) och mor har ingen rätt till bostadsrätten Stämmer detta och finns nåt att göra så att hon kan bo kvar?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då din mor levde stadigvarande tillsammans med hennes sambo i ett parförhållande och i ett gemensamt hushåll så räknas de som sambos och sambolagen blir tillämplig (1§). I din fråga framgår inte om det finns ett samboavtal eller ett testamente, jag utgår därför från att något sådant inte finns.

Egendom vid ena partens bortgång
När den ena parten avlider är det endast den efterlevande sambon (din mor) som kan påkalla en bodelning (8 § och 18 §). I en bodelning är det endast samboegendom som ingår. Utifrån din fråga framgår inte om din mors sambo förvärvade lägenheten i syfte att de gemensamt skulle bo där eller om han anskaffade den innan han träffade din mor. Jag kommer därför redogöra för båda situationerna nedan.

Om lägenheten förvärvats för gemensam användning
Om han anskaffade lägenheten i syfte att de skulle bo där gemensamt så anses lägenheten utgöra samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 §). Vid en bodelning kommer din mor ha rätt till hälften av värdet av bostaden (14 §). Den andra halvan kommer tillfalla den avlidnes bröstarvingar (dvs. din mors sambos barn) (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Din mor kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden om det efter en behovsprövning visar sig att hon har bäst behov av den. Övertagandet ska anses vara skäligt (16 § andra stycket). Faktorer som kan spela in på behovsprövningen är t.ex. ålder, handikapp och möjlighet att erhålla bostad på annat håll. När bodelning görs i samband med dödsfall anses ofta den efterlevande sambon vara i behov av lägenheten (Göran Lind, Sambolagen m.m, En kommentar, 2013 s. 157). Din mor kommer då behöva ersätta dödsboet (dvs. sambons barn) för värdet (17 §).

Om lägenheten inte förvärvats för gemensam användning
Om din mors sambo däremot anskaffade lägenheten innan dem träffades, eller utan syfte att de gemensamt skulle bo där, så utgör egendomen istället enskild egendom. Eftersom en bodelning endast omfattar samboegendom så kommer inte lägenheten vara inkluderad i bodelningen. Din mor kommer därför inte ha rätt till värdet av halva lägenheten. Lägenheten kommer istället att tillfalla din mors sambos barn.

Även om lägenheten inte anses vara samboegendom så kan din mor ha rätt att överta den ändå (22 § första stycket). Det krävs då:

- Att din mor bäst behöver bostaden
- Att din mor ersätter bröstarvingarna för lägenheten
- Synnerliga skäl

- Anspråket ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (22 § andra stycket)

Övertagandet ska i sådana fall prövas av domstol (31 §)

Sammanfattning
Det finns alltså möjlighet för din mor att bo kvar i lägenheten. Rättsligt blir det olika beroende på om lägenheten är anskaffad för gemensamt bruk eller inte. Gemensamt för båda situationerna är att det krävs att hon bäst ska behöva bostaden och hon kommer behöva ersätta bröstarvingarna för deras del av lägenheten. Är det fråga om samboegendom krävs det skäl för övertagandet. Om det däremot är fråga om enskild egendom krävs synnerliga skäl och att anspråket ska framställas senast ett år efter samboförhållandets upphörande och prövas av domstol.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2261)
2019-05-17 Vad ska jag göra när sambon är hotfull och vägrar flytta ut?
2019-05-17 Hur gör vi för att samboegendomen inte ska delas i en uppdelning?
2019-05-16 Vad kan min dotter begära i bodelning med sin sambo?
2019-05-15 Hund och sambolagen

Alla besvarade frågor (69132)