Vad händer med bostaden vid en separation?

Hej

Jag äger ett hus och jag och min tjej vill flytta ihop till mitt hus.

Jag undrar om .Om det blir en separation kan då hon få mitt hus då efter som att hon har ett barn. (Sambolagen) .

Jag har förstått att det man äger innan man flyttar ihop äger man fortfarande . Men är lite osäker på huset bara.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor och separation finns reglerat i Sambolagen (SL), se här.

Sambors egendom
Vad som utgör samboegendom framgår av SL 3 § där det bl.a. står att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Eftersom du äger huset och bott där innan du blev sambo är ditt hus enskild egendom och ska inte utgöra samboegendom. Samma gäller för egendom som förvärvats innan du blev sambo.

Separation och bodelning
Väljer ni att separera upphör ert samboförhållande och en bodelning ska äga rum på begäran av någon av er, SL 8 §. Det är således inte obligatoriskt utan det krävs att någon av er begär en bodelning där samboegendomen fördelas mellan er.

Bäst rätt till bostaden
Vid en separation, där en av er innehar bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och egendomen inte utgör samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör. Detta endast om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, SL 22 § st. 1. I det fall ni inte har eller haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det, SL 22 § st. 1. Kravet på ”synnerliga skäl” tolkas restriktivt. Enligt förarbeten skulle det vara tillräckligt om den ena sambon var gravid med ett gemensamt barn. I det fall ni inte har några gemensamma barn kan det bli svårare för din sambo som inte äger bostaden att hävda bäst rätt till den. Däremot har hon ett barn vilket kan komma att påverka bedömningen. Anspråk om att överta bostaden (hyres- eller bostadsrätt) ska väckas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, SL 22 § st. 2.

Vill du få mer information om hur en bodelning och separation kan gå till går det bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå, boka här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”