Vad händer med bostaden vid en separation?

Hej! Vi är två föräldrar och son som inköpt en bostadsrätt, som sonen ska disponera. Vad gäller för bostadsrättslägenheten om sonen blir sambo och det senare blir en separation?

Behöver man skriva ett besittningsskydd eller har den som flyttat in inte några rättigheter till bostaden?

Är det någon skillnad om hon är skriven där eller inte?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur egendom ska fördelas när ett samboförhållande upphör finns i sambolagen, se den här.

När ett samboförhållande upphör ska det ske en bodelning om någon av samborna begär det, enligt 8 §. Vid bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna. Enligt 3 § räknas gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk som samboegendom. Detta innebär alltså att om bostadsrätten införskaffats innan ett samboförhållande finns så räknas den inte som samboegendom, eftersom den inte införskaffats för gemensamt bruk. Den ska då heller inte ingå i bodelningen och den andra sambon har då ingen rätt till bostaden genom bodelningen.

Även om bostadsrätten inte utgör samboegendom kan det dock vara så att den andra sambon har rätt att överta bostaden enligt 22 §. Om den andra sambon bäst behöver bostaden och ett övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt har den andra sambon rätt att överta bostaden. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. I ett sådant fall ska den som övertagit bostaden ersätta den andra sambon för bostadens värde.

Allt detta ovan förutsätter att det funnits ett samboförhållande. Enligt 1 § avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det krävs inte att den andra sambon är skriven vid den aktuella bostaden för att det ska ses som ett samboförhållande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”