Vad händer med bostaden om min make avlider?

FRÅGA
Om min man som gåva ger sin del i bostadsrätten som vi nu äger 50/50. Hur blir det då om jag blir ensam och han har ett barn tidigare. Vi har två barn gemensamt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med bostaden i fall din make dör. Jag tolkar även frågan som att ni äger bostaden 50/50. Din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) och i Ärvdabalken (ÄB).

Det första som ska ske när någon dör är en bodelning. I bodelningen din och din makes egendom värderas, sammanräknas och sen hälften delas mellan er. Huset kommer ingå i bodelningen och därmed kommer halva huset värde att tillfalla dig och andra halvan din make. Halva huset värde kommer därmed att ingå i din makes kvarlåtenskap som ska fördelas på hans arvingar. Men innan det sker ska en fördelning av alla era egendomar att ske, vilket är där egendomen fördelas, vem som får vad. (7 kap. 1 § och 2 § ÄktB, 10 kap. ÄktB och 11 kap. ÄktB)

Gemensamma ägt hus ska tillfalla den maken/makan som bäst behöver huset. Eftersom din make, i denna situationen, är avliden kommer huset troligtvis att tillfalla dig (11 kap. 8 § ÄktB). Dock kommer du behöva avräkna huset värde mot annan egendom eller pengar. För att din makes del i bodelningen/hans kvarlåtenskap inte minskar (11 kap. 8 § ÄktB). Om du får huset i fördelningen av egendom, då troligtvis avräknad på din lott, bör inte huset i säg ingå i kvarlåtenskapen av din make som ska fördelas på hans arvingar.

Efter att bodelning och fördelning av egendom har skett ska din makes kvarlåtenskap fördelas på din makes arvingar. Vilka är de två gemensamma barnen och hans barn sen tidigare. De gemensamma barnen kommer inte få ut sitt arv just nu, utan deras andel (1/3 av kvarlåtenskapen) kommer att tillfalla dig med fri förfogande rätt. Eftersom den efterlevande maken ärver före gemensamma barn, de barnen får vänta på efterarv av den första avlidna föräldern (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1§ ÄB).

Men gällande särkullbarn så har särkullbarnen rätten att få ut sitt arv direkt när sin förälder dör. Vilket innebär att särkullbarnet har rätt till 1/3 del av kvarlåtenskapen direkt. Om huset inte har tillfallit dig i bodelningen innebär det att 1/3 av halva huset värde ingår i bodelningen, att särkullbarnet då ärver 1/3 av halva huset och du resterande del. Du kan då vara tvungen att lösa ut särkullbarnets andel i huset (och särkullbarnet måste få ut sin andel av arvet i fall barnet begär det). (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1§ ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (794)
2020-03-31 Föräldrar får under sin livstid sälja/ge bort sin egendom
2020-03-29 Villkora testamente
2020-03-27 Vad täcker kyrkoavgiften och begravningsavgiften?
2020-03-12 Förlorar man sin arvsrätt till sina biologiska föräldrar om man adopteras?

Alla besvarade frågor (78664)