Vad händer med bostaden när vi separerar?

FRÅGA
Vi är överens om att separera. Vi är också överens om att villan ska säljas. Men vårt lösöre är vi inte överens om hur det ska delas. Vi vet att enligt sambolagen så är det de grejor som införskaffats under tiden vi levt som sambos som ska delas. Vi bor båda tillsvidare i villan. Om den ena parten dessutom går och köper en ny bostad under denna tid som vi står skrivna på samma adress. Vad gäller då med bodelningen? Ska den bostaden också räknas in i bodelningen? Vi har kommit överens om att vänta några månader ( ca 4 månader) med att lägga ut villan till försäljning pga operation och sjukskrivning. Vad göra med bodelningen??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om samboförhållanden och separation finns i Sambolagen (SL).

Bostad
Du undrar vad som händer om någon av er går och köper en annan bostad. Frågan är om detta är samboegendom. Det är nämligen bara samboegendom som ska delas lika mellan er som sambos, om någon av er begär bodelning ( och 14§ SL). Samboegendom är sådan gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning (3§ SL).

Jag uppfattar det som att det inte är tänkt att ni ska använda den nya bostaden tillsammans, utan att det är den ena av er som ska flytta dit. Eftersom bostaden alltså inte är köpt för gemensamt bruk är den inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen.

Om ni vill göra det tydligt att bostaden inte ska delas för er själva och utomstående kan det vara bra att skriva ett samboavtal, där det framgår att den nyinköpta bostaden inte ska vara samboegendom. Det är inte nödvändigt att skriva ett samboavtal, men det kan vara bra bevis ifall tvist skulle uppstå vid ett senare tillfälle. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av er båda (9§ 2 stycket SL). Tänk på att det ska framgå tydligt att just den bostaden det gäller inte ska bli samboegendom.

Lösöre
Du nämner också att ni inte kommer överens om hur ni ska dela visst lösöre. Precis som du skriver ska det delas lika om det införskaffats för gemensamt bruk och om det är gemensamt bohag ( och 14§ SL). Mer än så kan jag inte säga utan att veta mer om er situation. Om man inte kommer överens finns två huvudsakliga vägar att gå – antingen kan man anlita ett juridiskt ombud eller så kan man som sambo ansöka om bodelningsförrättare hos domstolen (26§ SL och 17 kap. 1§ Äktenskapsbalken).

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis kommer den nya bostaden inte bli samboegendom och ska därmed inte delas lika mellan er. Om ni inte kommer överens om lösöret kan man anlita en jurist eller ansöka om bodelningsförrättare hos domstolen.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2680)
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?
2020-08-01 Ska bildäck och gräsklippare tas upp i bodelningen vid upphörande av samboskap?

Alla besvarade frågor (82580)