Vad händer med borgensåtagandet när gäldenären dör? Och, är en hyresgäst generellt sett skyldig att städa sin lägenhet?

2017-03-25 i Skuld
FRÅGA
Hej min mor gick bort och nu vill hyresvärden ha betalt för en hyra. Jag står som borgenär på kontraktet. Gäller det vid dödsfall? Han vill även att jag betalar städ av lägenheten. Vad gäller här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du:

1. Vad som händer med ditt borgensåtagande när din mor dör. Som jag förstår det har du nämligen gått i borgen för att din mor ska betala hyran. Du är då en borgensman, inte en borgenär. En borgenär är den som har ett krav mot någon annan, medan en borgensman är någon som har åtagit sig att betala en annan persons skuld.

2. Om du eller din mor är skyldig att betala för att hyresvärden städar din mors lägenhet.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ditt borgensåtagande gäller även efter att din mor gick bort. Generellt sett måste din mor inte städa lägenheten när hyresvärden kräver det, varför du generellt sett inte är skyldig att betala för städningen. Om din mor var skyldig att städa lägenheten finns dock en risk att hyresvärden kan kräva att du betalar.

Vad händer när din mor dör?

Ditt borgensåtagande upphör inte vid din mors dödsfall, som huvudregel (10 kap. 10 § första meningen handelsbalken). Ditt åtagande fortsätter, men i förhållande till din mors dödsbo. Om dödsboets tillgångar inte räcker blir du skyldig att betala resten.

Beroende på utformningen av ditt borgensåtagande kan dock svaret bli annorlunda.

Måste du betala städningen av lägenheten?

En hyresgäst är inte generellt sett skyldig att städa sin lägenhet. Hyresgästen är skyldig att ersätta hyresvärden för skador som hyresgästen har orsakat (12 kap. 24 § jordabalken (JB)). Det ska dock mycket till för att smuts som går att städa bort på vanligt vis ska vara en skada.

Hyresgästen är också skyldig att bevara sundhet, ordning och gott skick (12 kap. 25 § JB). Den regeln kopplas dock inte till någon generell ersättningsskyldighet. Brist i sundhet, ordning och gott skick kan ge hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet, men då måste hyresvärden först ha sagt till hyresgästen att rätta sig (12 kap. 42 § första stycket sjätte punkten JB).

Det måste alltså i princip stå i hyreskontraktet om hyresgästen ska vara skyldig att betala för städning av lägenheten. Även i sådana fall finns risken att skyldigheten inte gäller, eftersom den kan strida mot vad som står i 12 kap. jordabalken (12 kap. 1 § femte stycket JB).

Något mer konkret svar kan jag tyvärr inte ge dig, mot bakgrund av dina uppgifter.

Vill du läsa mer finns även följande tidigare svar på Lawline: Dödsbodelägares ansvar vid flyttstäd

Hyresvärden måste dock i första hand kräva din mors dödsbo, även om din mor var skyldig att betala för städning av lägenheten. Om din mors dödsbo inte kan täcka kravet, kan du bli ansvarig.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med borgensåtaganden eller hyresgästers vårdnadsplikt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (508)
2021-07-31 Skyddar jag min fru från att betala min skulder vid min bortgång om vi skiljer oss?
2021-07-30 Säkerhet för skuld när partner inte kan försörja sig.
2021-07-28 Muntliga avtal om skulder - giltiga?
2021-07-25 Vad kan jag göra om en person är skyldig mig pengar?

Alla besvarade frågor (94564)