Vad händer med bilen vid samboförhållandets upphörande

Hur delar man på en bil enligt sambolagen när man separerar.

I vårt fall har min ex sambo betalat det som rör bilen och jag andra saker. Och nu har vi en ny bil som inte är helt avbetald än. Så hur blir det då om han tex skulle köpa ut mig fr bilen men sen ändå får fortsätta avbetala på den.

Min grundfråga är Hur delar man på bilen och vilka alternativ finns?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nedan redovisar jag översiktligt vad som gäller rättsligt och sammanfattar därefter med en slutsats som gäller i det aktuella fallet.

Rättsligt
När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, 8 § sambolagen. Av 3 § sambolagen framgår det att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Således utgör inte bil samboegendom och står därmed utanför bodelningen.

Den som står skriven som ägare till bilen har rätt till bilen, om ni inte särskilt har skrivet ett samboavtal där det står skrivet att bilen ska ingå vid bodelningen. Om ni däremot köpt bilen gemensamt genom att betala halva summan var av det som ännu blivit avbetalt så kan samäganderättslagen tillämpas och ni har därmed rätt till 50% var. Om en av er köpt in bilen till gemensamt bruk och den andra parten skjutit till pengar för det specifika bilköpet kan en dold samäganderätt infalla, vilket innebär att ni båda har rätt till halva bilen.

Det aktuella fallet
I ditt fall förstår jag det som att din ex sambo köpt in bilen till ett gemensamt bruk men du skjutit till pengar till annat än just bilköpet, således kan inte en dold samäganderätt infalla. Vidare är det han som stått för kostnaderna av bilen hittills och, som jag förstår det, även står som ägare, därmed blir svaret på din fråga att bilen i ert fall tillfaller honom eftersom han står som rättslig ägare till den.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria NajafiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”