Vad händer med beslut om bygglov som inte kommit till på rätt sätt?

Hej. Min dotter har fått ett bygglov beviljat. Nu över klagar grannen. Huset står 10cm för nära tomtgräns 440cm. Kommunen har glömt att göra ett grann hörande . Men ändå beviljat ett bygglov. Det står ett hus på platsen nu en sommar stuga 450 cm från tomtgränsen. Väggarna ska byggas på 10cm för mer isolering. Vilket blir 440cm och en övervåning ska byggas. Som också kommer 440cm från tomtgränsen. Min fråga är kan grannen få igenom sin överklagan.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga gäller bygglov och överklagande av beslut om bygglov, så tillämpas i första hand plan- och bygglagen (PBL). 

En nybyggnad kräver bygglov (9 kap. 2 § första stycket, första punkten PBL). 4,5 metersregeln är tillämplig på tillbyggnad etc som inte kräver bygglov, och är alltså egentligen inte aktuell i ditt fall. I stället går man efter bygglovet. Men är handläggningen av bygglovsansökan korrekt genomförd?

Av din fråga framgår inte uttryckligen om området omfattas av detaljplan eller reglerad i områdesbestämmelser, men eftersom du nämner att kommunen borde ha genomfört ett ’grannehörande’ så förutsätter jag att 9 kap. 25 § PBL är tillämplig. Paragrafen förklarar att byggnadsnämnden (kommunen) ska underrätta grannar som berörs samt låta dessa grannar få tillfälle att yttra sig (se 9 kap. 25 § PBL med hänvisning till 5 kap. 11 § första stycket, andra och tredje punkterna PBL). 

Eftersom handläggningen inte tycks ha gått till enligt vad lagen säger, så är risken överhängande för att grannens överklagan kommer att bifallas. Vilket innebär att beslutet om bygglov upphävs och ärendet återförvisas till byggnaddsnämnden för ny handläggning.  

Boverket har en informationssida om grannehörande. Klicka här om du vill veta mer.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor. så tveka inte att ställa dem.
Vänligen,

Johan EkstrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”