FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning27/05/2019

Vad händer med barns egendom om det blir utmätning hos en förälder?

Mina döttrars pappa har långvariga ekonomiska problem där Kronofogden i någon period gjort utmätning på lönen. En av våra döttrar är skriven hos honom och har nu fyllt 18 år. Hon går på gymnasiet och har sommar- och extrajobb. Jag undrar om hon kan bli involverad i sin pappas skulder t ex genom att hennes inkomst räknas in vid en utmätning eller på något annat sätt. Båda barnen växelbor varannan vecka. Vore det en säkrare situation om hon var skriven hos mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten i en sådan här situation är att din dotters pappa svarar helt för sina egna skulder och att inga anspråk kan riktas mot din dotter bara för att hon bor hemma hos honom ibland. Det finns inga regler som på något sätt kan flytta över betalningsansvaret för hans skulder på henne.

Däremot så finns det en risk att det blir utmätning hemma hos honom igen. När det sker en utmätning hos en person finns det bevisregler som används för att avgöra huruvida egendom man hittar ska anses tillhöra den betalningsskyldige eller inte (se 4 kap. 17-19 § utsökningsbalken). Har man otur så kan de här bevisreglerna leda till att egendom som faktiskt inte tillhör den betalningsskyldige kommer att anses tillhöra honom.

När det gäller barn som bor hemma hos föräldrar så presumeras i regel all egendom i bostaden tillhöra föräldern. Denna presumtion kan dock brytas om man kan lägga fram bevisning som styrker att egendomen i själva verket tillhör barnet. I första hand rör det sig då om kvitton eller annan skriftlig bevisning. Det förtjänar att nämnas här att det är långt ifrån all egendom som kan bli föremål för utmätning. Kronofogdemyndigheten är i första hand intresserad av värdefull egendom som är lätt att sälja så som smycken eller fina möbler. Kläder och andra personliga artiklar blir inte föremål för utmätning (5 kap. UB).

Vad gäller din dotters inkomster från sommarjobb och dylikt så gäller att så länge hennes pappa inte fritt kan förfoga över pengarna på hennes konton så sitter dom säkert där. Vart din dotter är skriven har inte någon påverkan på detta.

Sammanfattningsvis så finns det ingen större risk att något kan hända din dotter om hon inte förvarar särskilt värdefull egendom hos sin pappa. Egendom av mer personligt slag ingår inte i utmätning men exempelvis en ny dator skulle kunna bli utmätt om ni inte har kvitton och dylikt som visar att det är hennes. Om hennes pappa har tillgång till hennes bankkonton bör detta ändras.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare