Vad händer med bankkontot när en samägare avlider

2019-08-28 i Samägandeavtal
FRÅGA
Min morfar och jag har ett gemensamt bankkonto där vi förfogar 50/50 över kapitalet och ansvarar för räntor 50/50. Jag har ett papper från banken som styrker detta. På kontot finns 50 000 SEK. Nu har min morfar dött. Hans fru dog för ett år sedan. Kvar finns två barn.Nu undrar jag vad som händer med min del av kontoinnehavet. Kan jag röra min del innan bouppteckningen är klar? Jag utgår från att min morfars del går in i dödsboet. Blir jag då automatiskt ensamägare till kontot?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du och din morfar var båda ägare till kontot och regler om detta finns i Samäganderättslagen (1904:48).

Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort och ersättas av ett samäganderättsavtal. Jag utgår från att något sådant avtal inte finns.

Precis som du beskriver övergick din morfars andel till dödsboet vid hans bortgång (18 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Enligt huvudregel gäller att varje förfarande som påverkar kontot i dess helhet kräver samtycke från båda delägarna (2 § Samäganderättslagen). Det som däremot endast påverkar den ena ägarens andel kräver inte båda delägarnas samtycke (2 § Samäganderättslagen). Detta innebär att du kan förfoga över kontot på det sätt så att det endast påverkar din andel.

Beroende på vilket sorts konto ni har och vilka villkor ni gått med på kan det vara bra att dubbelkolla med banken. Det troliga är dock att du kommer att kunna förfoga över din andel redan innan bouppteckningen är klar.

Huruvida du blir ensam ägare till kontot när dödsboet är upplöst eller om (någon av) dödsbodelägarna tar över hans andel är svårt att svara på.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (523)
2020-07-02 Vad bör ingå i ett samägandeavtal?
2020-06-30 Vem får behålla gemensam hund vid avslutat förhållande?
2020-06-30 vad gäller om en person vill sälja en sommarstuga men inte den andra?
2020-06-29 Kan jag behålla min andel av samägd fastighet vid tvångsförsäljning?

Alla besvarade frågor (81791)