Vad händer med avliden förälders bostad som bröstarvinge bor i?

FRÅGA
Min syster och hennes sambo folkbokförde sig i pappas hus sex månader innan han dog! Vad händer nu när han dött?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte har alla omständigheter kring ditt fall kommer jag att utgå från de huvudregler som kan vara aktuella för dig.

Nu när din pappa dött kommer en bouppteckning att förrättas enligt 20 kap. ärvdabalken (ÄB) där din pappas egendom sammanställs för att man ska veta vad som finns och vad som sedan ska fördelas på arvingarna. Om du och din syster är din pappas enda barn, och han inte var gift när han dog, är ni de som kommer att ärva honom i egenskap av bröstarvingar (under förutsättning att han inte efterlämnat sig ett testamente som säger något annat). Bröstarvingars (barns) arvsrätt finns lagstadgad 2:1 ÄB.

Jag förstår det som att din pappa ägde huset som din syster och hennes sambo bodde i och därför kommer det att ingå i bouppteckningen och sedan i hans kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är det som ska fördelas på arvlåtarens (den avlidne) arvingar.

Jag förstår att ni befinner er i en känslig situation och det är svårt för mig att svara på hur det ska lösas er emellan; om din syster och hennes sambo ska bo kvar i huset och "köpa ut dig" eller om huset ska säljas och ni arvingar dela på köpeskillingen. Som sagt har jag ju inte alla omständigheter och vet inte exakt hur er situation ser ut men om du vill ha vidare hjälp i ärendet kan du boka tid hos en av våra jurister direkt på lawline.se/boka. Ofta kan även begravningsbyrån bistå med juridisk hjälp och information.

Jag hoppas att du känner att du fått lite vägledning!

Vänliga hälsningar

Maja Stolt Rosell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?