Vad händer med arvsfördelning om vissa bröstarvingar tagit ut pengar från dödsboet?

2020-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Mina yngre syskon hade hand om vår pappas ekonomi och tog ut stora summor pengar från hans bankkonto veckorna innan han dog, kan jag kräva att de ska redovisa vad pengarna användes till, och kommer det att synas i bouppteckningen?
SVAR

Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

De som är i första arvsklassen att ärva efter en avliden person, är dennes bröstvingar dvs ni syskon. Om dina syskon har tagit ut pengar innan er pappa avled så ska det, om det är större summor, räknas som förskott på deras arv om inget annat avtalats, 6:1 1 st ärvdabalken.

Exempel: Om din pappa har 3 barn (A,B,C) och ett av dina syskon (B) har tagit ut 50 000 och dödsboet har ett värde på 100 000, så skulle ni som utgångspunkt få dela på den summan dvs 100 000/3.

Har dock B tagit ut pengar i förväg ska det ses som förskott och boets värde ska ökas med förskottets värde dvs 50 000, så istället får ni 150 000 att dela på dvs 150 000/3. Ni syskon ska vardera få 50 000. Eftersom B redan själv tagit ut ett förskott på 50 000 får hon/han inga ytterligare pengar vid själva bodelningen mellan er syskon, utan hon/han har redan fått sitt arv.

Efter er pappas död kommer det upprättas en bouppteckning som ska innehålla den avlidnes tillgångar och skulder, där ska uppgifter om eventuellt förskott anges om dödsbodelägare begär det, och det är även uppgifter som ska bekräftas under ed, 20:5 3 st och 20:6 ÄB. Skriv inte på en bouppteckning innan ni utrett frågan då du kan inte kan klandra påskriven bouppteckningen utan då får det göras tilläggsbouppteckning. Det ställer dock vissa krav för det ska vara genomförbart 20:10 ÄB.

Vad du enklast kan göra är att klandra arvskiftet om du anser att felaktigheter har begåtts (om det inte framkommit att dina syskon tagit ut pengar i förskott) måste du klandra skiftet inom 4 veckor från det att du blir delgivningen skifteshandlingen., 17:8 ÄktB

Jag skulle ge dig rådet att beroende på hur din relation med dina syskon ser ut, att först vända dig till dem och påtala att det som tagits ut i förhand och är stora summor och detta kommer därför att räknas som förskott på arvet och sen ta det därefter beroende på deras inställning efter de fått informationen.

Hoppas detta var svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?