Vad händer med arvet om en make dör under pågående skilsmässa?

Min dotters far dog nyligen, hon är tolv. Han var gift med en annan kvinna, men han hade ansökt om skillsmässa. Hon ville inte skriva på skillsmässan därför hade de betänketid. Han gick bort 6 dagar innan betänketiden gick ut. Hur kommer min dotter ärva honom. Han hade livförsäkring, pensionssparande, ev försäkring från jobbet. Han hade ett gemensant hus med henne, de hade 4 bilar och ett släp men bilarna och släp står på henne.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB), ärvdabalken (ÄB), försäkringsavtalslagen (FAL) samt Lagen om individuellt pensionssparande (LIPS). I mitt svar kommer jag att utgå från att din dotters far inte har skrivit något testamente och att han inte har några andra barn än dottern. Jag kommer först att förklara vad som gäller enligt allmänna regler när ett dödsfall sker under betänketiden, och därefter hur det fungerar med försäkringarna och pensionssparandet.

Ett mål om skilsmässa är pågående under betänketiden

När en make har lämnat in en ansökan om skilsmässa talar man om att det har inletts ett mål om äktenskapsskillnad. Detta mål pågår fram tills dess att domstolen förklarar att äktenskapet är upplöst genom en dom och domen slutligen vinner laga kraft. Domen vinner laga kraft när den inte går att överklaga längre (ÄktB 5 kap. 6 §).

Därför kan man säga att ett mål om äktenskapsskillnad pågår under betänketiden (ÄktB 9 kap. 12 §).

Målet om äktenskapsskillnad var alltså pågående när din dotters far dog, och detta har betydelse för hur bodelningen ska gå till.

En bodelning ska göras mellan makarna enligt reglerna för skilsmässa

En bodelning ska göras mellan makarna, vilket är en huvudregel vid skilsmässa eller dödsfall. Om en make dör under betänketiden ska man i stort sett använda samma bestämmelser för bodelning som vid en skilsmässa – istället för de regler som vanligtvis gäller vid ett dödsfall (ÄktB 9 kap. 11 §).

Makarna ska dela lika på den egendom som utgör giftorättsgods. Allt som makarna äger är giftorättsgods, om det inte malarna har avtalat om att något ska vara enskild egendom, via ett äktenskapsförord. Enskild egendom kan exempelvis vara något en av makarna har fått genom gåva eller testamente. Det som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. (ÄktB 7 kap. 1–3 § och 10 kap 1 §).

Det är svårt i detta fallet att veta vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. För exempel kan de fyra bilarna och släpet du nämner vara giftorättsgods, fastän de är registrerade på kvinnan. Det är också möjligt att paret äger olika stora andelar i det gemensamma huset.

Vad händer med arvet?

Efter att bodelningen ska den egendom som har tilldelats din dotters far fördelas till hans arvingar. Kvinnan som din dotters far var gift med har inte rätt att ärva honom. (ÄB 3 kap. 10 §). Arvet ska fördelas enligt de vanliga arvsreglerna och din dotter ska därför få rätt till all sin fars egendom (ÄB 2 kap. 1 §).

Livförsäkringen betalas ut till den som är förmånstagare

Livförsäkringen ska inte ingå i bodelningen. Om din dotter kan få del av ersättningen från livförsäkringen beror på om hon var insatt som särskild förmånstagare. Förmånstagare är den som din dotters pappa har angett, och som ska få ersättningen från försäkringen. Detta måste vara angivet i förväg till försäkringsbolaget.

Om ingen var insatt som förmånstagare brukar ersättningen i första hand betalas ut till den som är make, sambo eller registrerad partner. Detta gäller dock inte vid en pågående skilsmässa. I andra hand ska ersättningen betalas ut till eventuella arvingar, och kommer därför sannolikt att betalas ut till dottern även om hon inte skulle vara angiven som förmånstagare (FAL 14 kap. 6 §).

Det kan vara bra att veta att försäkringsbolaget är skyldiga att kontakta förmånstagare och dödsbo vid ett dödsfall för att informera om försäkringen och ersättningen (FAL 10 kap. 7 §).

Du nämner i din fråga att det eventuellt också finns en försäkring från din dotters fars arbete. I den kan det ingå en mindre livförsäkring.

Ett individuellt pensionssparande ska inte ingå i bodelningen

Huvudregeln är att ett individuellt pensionssparande ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa. Men eftersom det rör sig om ett dödsfall under betänketiden ska dessa pensionsrättigheter inte ingå. Här ska man göra ett avsteg från bodelningsreglerna vid skilsmässa (ÄktB 9 kap. 11 § och 10 kap. 3 §).

Det finns möjlighet att ange en person som särskild förmånstagare till ett individuellt pensionssparande. Förmånstagaren får vara den som varit make eller sambo till spararen, eller den som är spararens barn. Det finns alltså en möjlighet att din dotters far har angivit din dotter som förmånstagare, men även kvinnan han var gift med (LIPS 4 kap. 4 §).

Om det inte finns någon särskild förmånstagare till det individuella pensionssparandet kommer det att ingå i det arv som din dotter ska få efter sin far.

Sammanfattning

En bodelning ska ske mellan din dotters far och kvinnan han var gift med. I bodelningen ska allt som är giftorättsgods ingå, men inte det som är enskild egendom. Livförsäkringen och det individuella pensionssparandet bör inte ingå i bodelningen. Som huvudregel har din dotter rätt att ärva all den egendom som tillfaller hennes far efter bodelningen, om hon är hans enda barn och det inte finns något testamente. Det finns goda möjligheter att din dotter kommer att få ersättning från sin fars livförsäkring och hans individuella pensionssparande.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig på vägen med din fråga!

Regler om bodelning och arv kan vara komplicerade och hur fördelningen slutligen blir beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Därför kan det vara en bra idé att kontakta en jurist för att få hjälp. Jag kan varmt rekommendera dig att kontakta Lawlines juristbyrå, om du tror att du behöver mer ingående råd och hjälp i detta ärendet.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Hanna LindqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”