Vad händer med arvet om egendom som testamenterats bort inte finns i kvarlåtenskapen?

Hej!

Min mormor har testamenterat bort en halv del av en bostadsrätt lägenhet till barnbarn. Nu har hon blivit så dålig att hon inte klara av att bo själv, hon flyttar därför in till behandlingshem. Och lägenheten kommer troligen att säljas, vad händer med arvet om lägenheten nu säljs innan hennes bortgång.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta handlar om hur din mormors testamente ska tolkas när egendom som har testamenterats bort inte längre finns i kvarlåtenskapen. Först och främst ska man i sådant fall titta på din mormors yttersta vilja. Kan det eventuellt vara så att din mormor sagt att barnbarnet istället ska få pengar motsvarande bostadsrättens värde i det fall att den hinner säljas innan hon går bort? Kan det bevisas att det snarare är värdet och inte själva bostadsrätten som är det viktiga för din mormor att ge till sitt barnbarn så kan barnbarnet istället få värdet i pengar. (11 kap 1 § ärvdabalken, NJA 1948 s. 405)

Är det däremot så att det inte går att bevisa någon sådan vilja eller någon annan vilja som kan ge barnbarnet bostadsrättens värde i pengar, kommer en särskild tolkningsregel att gälla istället. Denna säger att om egendomen inte längre finns kvar i kvarlåtenskapen, så gäller den delen av testamentet inte längre. Barnbarnet kan då inte få det som din mormor testamenterat till denne. (11 kap 4 § ärvdabalken)

Alltså... Kan ni visa att det är värdet och inte själva bostadsrätten som din mormor vill ge till barnbarnet kan denne få ut det i pengar istället. Om inte, så gäller att den delen av testamentet är utan verkan och då kan barnbarnet inte få bostadsrätten eller värdet i pengar.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp med att tolka testamentet är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning