FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/09/2021

Vad händer med arvet om barnen är omyndiga?

Hej

En fråga:

1 Gemensamma barn men ogifta, bor inte ihop men delad vårdnad

2 Ena föräldern avlider

3 Barnen är ju dom som ärver den avlidna föräldern men

4 Hur förvaltas barnens arv fram till dess dom är myndiga ? Utses det en förmyndare som tar hand om arvet fram till myndighetsdagen ? Om barnen har ett sparkonto dit den avlidne föräldern är den som satt in pengarna, kan den efterlevande föräldern komma åt dom besparingarna då ?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har skrivit upp dina frågor här nedan och besvarar dem i tur och ordning, för tydlighetens skull.

Hur förvaltas barnen arv fram till dess att de blir myndiga?

I det fall att en vårdnadshavare avlider innan barnen blivit myndiga kommer arvet inte ges direkt till barnen (9 kap. 1 § föräldrabalken, härefter förkortad FB). Istället kommer arvet att tas hand om av en förmyndare (12 kap. 1 § FB). Om det finns en efterlevande vårdnadshavare blir denne automatiskt barnets förmyndare och tillika förvaltare av arvet från den först avlidne föräldern (10 kap. 2 § FB).

Eftersom du och barnens andra föräldrar har delad vårdnad är ni båda vårdnadshavare och kommer därför, i fall av den enes bortgång, bli ensam vårdnadshavare och därmed förvalta barnets arv fram till dess att barnen fyller 18 år (6 kap. 9 § FB).

Utses det en förmyndare som tar hand om arvet fram till myndighetsdagen?

Svaret på frågan är ja. Som redovisat ovan blir automatiskt den efterlevande vårdnadshavaren den som kommer förvalta arvet fram till dess att barnen blir myndiga.

Men...

Om det är så att man inte vill att den efterlevande vårdnadshavaren ska förvalta arvet från den avlidne föräldern kan man lösa detta genom att skriva ett testamente. I testamentet skriver man tydligt att om man dör innan barnen blivit myndiga ska egendomen stå hos särskild förvaltning hos någon annan än förmyndaren (12 kap. 1 § st. 2 FB). I testamentet ska då anges hur förvaltningen ska skötas, av vem och vid vilken tidpunkt som egendomen ska tillfalla barnen.

Om barnen har ett sparkonto, kan efterlevande föräldern komma åt besparingarna?

Här beror svaret på; om det är den efterlevande föräldern som ska förvalta arvet så kommer personen kunna komma åt dem besparingarna. Om den avlidne istället har skrivit ett testamente där man utser att egendomen står i särskild förvaltning hos någon annan så har inte den efterlevande föräldern någon möjlighet att komma åt besparingarna. Dock kommer den utsedda förvaltaren av arvet behöva redovisa hur förvaltningen går till årligen till den efterlevande föräldern.

Sammanfattningsvis

Som huvudregel är det den efterlevande föräldern som förvaltar det arv som lämnas till barnen om barnen är omyndiga. Detta innebär också att personen i fråga kan komma åt besparingar som den avlidne gjort för barnen. MEN detta kan förhindras genom att skriva ett testamente där man förklarar att arvet till barnen ska förvaltas särskilt av någon annan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”