Vad händer med arvet om barnen är omyndiga?

2020-04-09 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej, Vad händer med mitt arv om jag dör innan mina barn fyllt 18 år, vi har gemensam vårdnad men lever inte tillsammans och har dem varannan vecka?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du skulle dö innan dina barn fyllt 18-år kommer de inte själva få ta hand om arvet (9 kapitlet 1 § föräldrabalken). Den som kommer ta hand om arvet är barnens förmyndare (12 kapitlet 1 § föräldrabalken). Barnens vårdnadshavare är deras förmyndare (10 kapitlet 2 § föräldrabalken). Eftersom ni har gemensam vårdnad innebär detta att arvet kommer omhändertas av den vårdnadshavare som finns kvar i livet (6 kapitlet 9 § föräldrabalken).

Huvudregeln är att den kvarvarande föräldern kommer ta hand om arvet tills dess att barnen blir myndiga. Du kan dock genom testamente bestämma att någon annan ska ta hand om dessa pengar genom att skriva ett testamente om att egendomen ska stå hos särskild förvaltning hos någon annan än förmyndaren (12 kapitlet 1 § stycke 2 föräldrabalken). Då ska testamentet anges hur förvaltningen ska skötas, av vem och vid vilken tidpunkt egendomen tillfaller barnen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98667)