Vad händer med arvet om barnen är omyndiga?

Hej, Vad händer med mitt arv om jag dör innan mina barn fyllt 18 år, vi har gemensam vårdnad men lever inte tillsammans och har dem varannan vecka?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du skulle dö innan dina barn fyllt 18-år kommer de inte själva få ta hand om arvet (9 kapitlet 1 § föräldrabalken). Den som kommer ta hand om arvet är barnens förmyndare (12 kapitlet 1 § föräldrabalken). Barnens vårdnadshavare är deras förmyndare (10 kapitlet 2 § föräldrabalken). Eftersom ni har gemensam vårdnad innebär detta att arvet kommer omhändertas av den vårdnadshavare som finns kvar i livet (6 kapitlet 9 § föräldrabalken).

Huvudregeln är att den kvarvarande föräldern kommer ta hand om arvet tills dess att barnen blir myndiga. Du kan dock genom testamente bestämma att någon annan ska ta hand om dessa pengar genom att skriva ett testamente om att egendomen ska stå hos särskild förvaltning hos någon annan än förmyndaren (12 kapitlet 1 § stycke 2 föräldrabalken). Då ska testamentet anges hur förvaltningen ska skötas, av vem och vid vilken tidpunkt egendomen tillfaller barnen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000