Vad händer med arv som man fått innan man blivit adopterad, och vad händer med barnpension?

Ifall mitt barn har ärvt efter sin biologiske pappa och sen blir adopterad, försvinner hans arv ifrån hans biologiska pappa, som han redan ärvt innan adoption? Samt försvinner hans rätt till att få barnpension efter sin pappa? Med vänlig hälsning, Therese Nilsson

Lawline svarar

Hej,

Tacl för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

På din första fråga är svaret nej, om barnet inte var adopterat vid pappans död så har barnet samma rätt till arv, även om barnet senare blir adopterat. Det är nämligen tidpunkten för pappans dödsfall som räknas. (1 kap. 1 och 2 § § ärvdabalken)

På din andra fråga är svaret ja, barnet har inte längre rätt till barnpension om barnet adopteras.

För att ha rätt till barnpension måste barnet fortfarande juridiskt sett vara barn till pappan. (78 kap. 2 § socialförsäkringsbalken)

Adoption innebär att alla juridiska band till pappan "klipps av", och barnet anses därför juridiskt sett inte längre vara barn till pappan. (4 kap 8 § föräldrabalken)

Sammanfattning:

- Barnet har fortfarande rätt till arv, eftersom barnet var barn till pappan vid pappans dödsfall.

- Adoptionen innebär att barnet inte längre anses vara barn till pappan. Därför har barnet inte rätt till barnpension från och med adoptionen.


Jag hoppas att du tycker dig ha fått ett svar på din fråga, använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning