Vad händer med arv om min sambo går bort?

Hej. Jag och min kille tänkte bli sambo. Han har en bostadsrätt och vi delar endast på avgift, el mm. Lånen på lgh betalar endast han då han äger lgh. Min fråga är nu att om olyckan är framme och det händer honom något, måste jag flytta då? Han har 2 barn som ärver honom. Han/Vi har olika fordon gemensamt men han står på ägarbevisen oxå.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor ärver inte av varandra enligt ärvdabalken

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra utan det är makar, barn eller barnbarn, syskon och föräldrar som har arvsrätt enligt Ärvdabalken (ÄB).

Bodelning

Om din sambo skulle gå bort har du däremot rätt att begära bodelning. (8 § SamboL) Om du begär bodelning när din sambo går bort så ska er samboegendom delas lika mellan dig och din sambos dödsbo. (8 § och 14 § SamboL). Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag (t.ex. möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom ni har i hemmet), om ni har förvärvat egendomen för gemensam användning. (3 § SamboL)

Eftersom du skriver att han äger bostadsrätten, och ni alltså inte har köpt den för er gemensamma användning så är bostaden inte samboegendom. Du har alltså inte någon rätt till bostaden. Bilar räknas vidare inte som bohag, eftersom det inte är ett föremål ni har i ert gemensamma hem. Det innebär att inte heller bilarna, som din sambo står som ägare för, utgör samboegendom.

Du har alltså inte rätt till varken hälften av bostadsrätten eller hälften av bilarna vid en bodelning. Men du kan alltså ha rätt till hälften av bohag som ni har köpt för er gemensamma användning.

Möjlighet att få överta bostaden

Det finns en regel som i vissa fall ger dig som efterlevande sambo möjligheten att överta bostadsrätten även fast den inte är samboegendom. (22 § SamboL) Det är dock endast i undantagsfall som sambor får ta över bostaden om den inte utgör samboegendom. Det krävs att du anses bäst behöva bostaden, att det är skäligt och att "synnerliga skäl föreligger".

Ett problem som ofta uppstår är att du även måste kunna ersätta dödsboet för värdet av bostaden för att få överta den. Det är vanligt att bostaden är den största tillgången man äger vilket medför att det är mycket pengar ska lösas ut och att det i realiteten inte kan ske endast med värdet av bohaget.

Lilla basbeloppsregeln

Det skydd som finns tillhands är lilla basbeloppsregeln. (18 § SamboL) Du som sambo är garanterad ett minimiskydd för att hålla ert hem intakt vid ett eventuellt dödsfall. Lilla basbeloppsregeln ger dig rätt att, i den mån det räcker, erhålla egendom motsvarande 89 000 kronor ur samboegendomen.

Vad kan du göra som sambo för att skydda dig?

Ett alternativ är att ni kan få hjälp med att upprätta ett testamente med fri förfoganderätt för den efterlevande sambon. Ni kan även upprätta ett testamente där din sambo kan testamentera bort en del av egendomen till dig. Dock har barn alltid rätt att, genom jämkning av ett testamente, få ut sin laglott av arvet (vilket utgör halva arvslotten), 7 kap. 3 § ÄB (här).

Ett annat förslag är att trygga den andres framtid genom förmånstagarförordnanden i pensioner och försäkringar. Ytterligare en lösning är att ett avtal träffas mellan efterlevande sambo och övriga dödsbodelägare om sammanlevnad i oskiftat bo.

Genom att skriva ett samboavtal kan du och din sambo även välja att avvika från reglerna kring samboegendom och bodelning som finns i sambolagen och istället välja att fördela er egendom på ett annat sätt. Ni kan använda Lawlines avtalstjänst för att snabbt och enkelt upprätta ett juridiskt korrekt samboavtal.

Hoppas du fick lite mer klarhet i hur det ligger till angående sambor och arv. Hör gärna av dig med ytterligare funderingar.

Vänliga Hälsningar,

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”