Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?

FRÅGA
Jag är med i en aktieklubb , bestående av 5 medlemmar! Om någon dör , vad gäller ? Om inte arvingar vill vara med i klubben, vem säljer och till vilket pris( dag) gäller?vikens ansvar är det att sälj och vilkens ansvar är det att hitta en ny medlem som ev. kan köpa andelen och kan man begära att arvingarna skall sälja till ett billigare pris?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en medlem i er aktieklubb avlider kommer hela dennes kvarlåtenskap, aktieandelarna inräknat, att fördelas enligt reglerna i Ärvdabalken.

De rättmätiga arvingarna kommer att, när medlemmen avlider, träda in och ta över aktieinnehavet. Vid den här tidpunkten är det upp till arvingarna att avgöra vad de vill göra med egendomen, då äganderätten har övergått till dem i och med dödsfallet. Det är arvingarnas ansvar att sälja eller behålla aktieinnehavet. De säljer innehavet den dag de själva vill, det är upp till dem. Att hitta en ny medlem torde vila på aktieklubben.

Aktieklubben kan inte begära att arvingarna säljer till ett billigare pris, då äganderätten finns hos arvingarna.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (909)
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle

Alla besvarade frågor (91363)