Vad händer juridiskt när en förälder flyttar och vill avsluta den gemensamma vårdnaden?

Hur gör man juridiskt när en förälder väljer att flytta från orten och avsluta den gemensamma vårdnaden, mot barnets och den andre förälderns vilja?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är föräldrabalken tillämplig (förkortas FB). Regler om bland annat vårdnad finner du i föräldrabalkens sjätte kapitel. Nedan kommer jag med stöd i reglerna där besvara din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för vårdnaden rent juridiskt när en av föräldrarna (vårdnadshavare) flyttar från orten och vill avsluta den gemensamma vårdnaden, utan samtycke från den andra föräldern (vårdnadshavare) eller barnet.

Vad händer med den gemensamma vårdnaden när ena föräldern flyttar?

Vad gäller själva flytten så har den rent juridiskt ingen påverkan på den gemensamma vårdnaden. Den gemensamma vårdnaden av barnet kommer alltså inte att påverkas på grund av att den ena föräldern väljer att flytta till annan ort.

Kan man ensidigt avsluta gemensam vårdnad?

En förälder som är vårdnadshavare kan inte ensidigt avsluta den gemensamma vårdnaden av ett barn. Vid gemensam vårdnad måste båda föräldrarna vara överens. Är de överens kan ett skriftligt avtal skrivas kring b.la. vårdnaden av barnet, detta avtal måste dock godkännas av socialtjänsten (6 kap. 6 § FB).

En av föräldrarna, eller båda, kan dock väcka talan vid tingsrätt om ensam vårdnad (eller gemensam vårdnad när det är av intresse istället). Tingsrätten ska då besluta om vårdnaden. Om en sådan talan väcks kommer tingsrätten ta hänsyn till om det finns stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna kring frågor som rör barnet (6 kap. 5 § tredje stycket FB).

För ditt fall verkar det finnas en risk att den föräldern som valt att flytta väcker en sådan talan om vårdnaden i tingsrätten. Det som kommer vara avgörande för tingsrättens beslut då är barnets bästa. Tingsrätten ska besluta i enlighet med vad som bedöms vara barnets bästa, och det är avgörande för frågan. Att barnets bästa ska vara avgörande innebär att det ska vägra tyngre än alla andra faktorer (6 kap. 2a § första stycket FB).

Vad innebär barnets bästa i vårdnadsfrågan?

Generellt kan sägas att barnets bästa anses vara en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap 2a § andra stycket andra punkten FB). Hänsyn ska också tas till barnets vilja med hänsyn till dess ålder och mognad (6 kap. 2a § tredje stycket FB). Av de uppgifter du lämnat till mig ser jag att det vore mot barnets vilja att avsluta den gemensamma vårdnaden, däremot vet jag inte hur gammalt barnet är. Oavsett kommer barnets vilja att beaktas om en talan väcks hos tingsrätten, hur mycket viljan beaktas kan då variera.

Sammanfattning

Att den ena föräldern har valt att flytta har ingen juridisk påverkan på den gemensamma vårdnaden. En förälder kan inte heller ensidigt välja att avsluta den gemensamma vårdnaden. Båda föräldrarna kan avtala om t.ex. vårdnaden, men ett sådant avtal måste godkännas av socialtjänsten.

Utöver det kan en förälder, eller båda tillsammans, väcka talan hos tingsrätten angående vårdnaden. Tingsrätten ska då besluta i vårdnadsfrågan och kommer där beakta det jag beskrivit tidigare i mitt svar. Barnets bästa ska som sagt vara avgörande, och här kan det vara bra att veta att en nära och god kontakt med båda föräldrarna är det bästa för barnet. Det innebär att generellt så är en gemensam vårdnad det som anses vara bäst för barnet, och därför troligtvis det tingsrätten skulle besluta om ifall en talan väcktes av föräldern

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin PihlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000