Vad händer idag om en tjänsteman begår brott i tjänsten?

2020-07-16 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, i Sverige avskaffades det som hette tjänstemannaansvar för bra länge sedan. När det fanns tjänstemannaansvar så kunde en tjänsteman ställas mot väggen och åtalas då denna begått brott i tjänsten, vilket är logiskt. Innebär detta i praktien att en tjänsteman kan och får göra i princip vad som helst och har en straffrättslig åtalsimunitet och aldrig kan åtalas för brott denna begår i tjänsten ?Om en tjänsteman idag begår brott i tjänsten vem/vilka är då i juridisk definition ansvarig för denna brottsliga verksamhet och kan denna fortsätta utan någon möjlighet att få till ett stopp på den brottsliga verksamheten som tjänstemannen fortsätter med ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du skriver finns det inte längre ett så kallat tjänstemannaansvar i Sverige, utan det avskaffades år 1974. Detta innebär däremot inte att tjänstemän aldrig kan åtalas för brott som begås i tjänsten, eftersom det fortfarande är möjligt att dömas för tjänstefel. Skillnaden mellan tjänstemannaansvar och tjänstefel är att det sistnämnda är betydligt snävare. Jag förklarar detta närmare nedan.

Vad krävs för att kunna dömas för tjänstefel?

För att kunna dömas för tjänstefel krävs det att brottet har begåtts "vid myndighetsutövning" (20 kap. 1 § första stycket BrB). Med myndighetsutövning avses i första hand beslutsfattande, som i sin tur leder till att någon annan får rättigheter eller skyldigheter. Däremot inkluderas inte till exempel hantering av offentliga medel i begreppet myndighetsutövning. Brottet tjänstefel har därför fått kritik för att det inte inkluderar all myndighetsverksamhet.

Vad blir straffet om någon begår brott i tjänsten?

Om en tjänsteman döms för tjänstefel är man personligt ansvarig för brottet. Den vanligaste påföljden är böter, men fängelse i upp till två år finns med i straffskalan. Vid grovt tjänstefel kan man få fängelse i upp till sex år (20 kap. 1 § andra stycket BrB). Det är dock ganska ovanligt att någon faktiskt döms för tjänstefel. Om en anställd begår ett fel i tjänsten är det istället vanligare att det görs en anmälan till personalansvarsnämnden eller disciplinnämnden. Då kan den anställda få en varning och eventuellt löneavdrag.

Kommer tjänstemannaansvaret att återinföras?

År 2018 röstade riksdagen igenom en motion om att utöka straffansvaret vid tjänstefel (KU:s betänkande 2017/18:KU37). Regeringen har därför fått i uppdrag att se över lagstiftningen om tjänstefel, för att fler handlingar på sikt ska kunna bestraffas. Det är alltså möjligt att någon form av tjänstemannaansvar återinförs i Sverige. Än så länge har någon lagändring dock inte gjorts, så det återstår helt enkelt att se vad som händer med tjänstemannaansvaret i framtiden.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (919)
2021-03-05 Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?
2021-03-04 Är det brottsligt att tänka en tanke?
2021-02-28 Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?
2021-02-28 Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?

Alla besvarade frågor (89960)