Vad händer i värsta fall om man inte betalar kravbrev angående påstådd fildelning?

2018-09-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
En släkting har från en advokatfirma fått ett brev ang förlikning avseende fildelning på 20000 kr. Ska betalas inom 20 dgr. Har läst på era frågor och svar att man inte ska betala och inte kontakta firman. Om det kommer inkasso ska hen bestrida det till inkassobolaget. Men vad händer/kan hända sedan i sämsta fall? Om fallet tas till domstol kan då summan att betala bli ännu högre? Kan det bli annan påföljd? Hen mår mycket dåligt psykiskt efter detta, jag är orolig för vad hen kan göra, framförallt skada sig själv.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I värsta fall kommer advokatfirman göra en polisanmälan och/eller väcka talan mot släktingen.

Om en polisanmälan görs kommer en åklagare besluta om åtal ska väckas. Straffet för upphovsrättsbrott är böter eller fängelse i högst två år.

Om advokatfirman istället väcker talan i domstol kan släktingen - om denne förlorar målet - bli tvungen att betala advokatfirmans processkostnader. Troligen kommer dock tvisten falla under reglerna om förenklade tvistemål (FT-mål) i respektive tingsrätt (se 1 kap. 3 d § rättegångsbalken). FT-mål syftar till att göra det mindre kostsamt för parter att tvista, bland annat genom att sänka processkostnaderna som den förlorade parten kan komma att betala. Beloppet om 20 000 kr är dock endast ett förlikningsförslag och i värsta fall kan summan komma att justeras uppåt av advokatfirman och därmed överskrida reglerna för förenklade tvistemål (det vill säga 22 750 kr för 2018). Vid ordinärt tvistemål kan processkostnaderna bli mycket högre. Om släktingen har hemförsäkring kan denne kolla upp om den innehåller ett s.k. rättsskydd som kan täcka del av kostnaden.

Oavsett om en åklagare eller advokatfirman väcker talan mot släktingen är det emellertid domstolen som kommer att avgöra huruvida släktingen är skyldig att betala eller inte. Om beloppet inte vitsordas av släktingen kommer domstolen även att pröva om beloppet som advokatfirman yrkar är skälig.

Slutligen vill jag säga att du bad om det värsta som skulle kunna hända. Det är som det ser ut idag mycket ovanligt att så små processer drivs angående fildelning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (690)
2019-03-19 Får jag skriva om workshopövningar i min bok, trots att jag inte vet vem som har kommit på dem m.m.?
2019-03-18 Vad är det för skillnad på upphovsrätt och mönsterskydd för brukskonst?
2019-03-17 Avbilda fotografier av varumärken
2019-03-17 Varumärkesskydd

Alla besvarade frågor (66937)