Vad händer efter en hemtagningsbegäran?

Mitt barnbarnsbarn fick LVU av en anledning som är väldigt otydlig.Socialhandläggaren ger inga konkreta svar på vad som krävs av föräldrarna för att få tillbaka henne.De har gjort allt i sin makt för att bevisa att de kan ta hand om henne,men handläggaren säger bara att hon inte haft tid att kontakta de organisationer och sjukvård de haft kontakt med.De har gjort en hembegäran,vad sker nu.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer efter att en vårdnadshavare lämnat in en begäran om att vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska upphöra. Det är främst LVU, Socialtjänstlagen (SoL) och Förvaltningslagen (FL) som blir aktuella.

Jag kan tyvärr inte uttala mig om ditt barnbarnbarns enskilda fall, men jag kommer nedan att gå igenom hur en hemtagningsbegäran generellt sätt hanteras av socialtjänsten.

Begära hem barnet

När ett barn är placerat med stöd av LVU kan vårdnadshavarna lämna in en begäran till socialnämnden om att vården ska upphöra. Socialtjänsten kommer då inleda en utredning (11 kap. 1 § SoL) vilken som regel kommer kommuniceras med parterna i ärendet (25 § FL). Parterna ges även möjlighet att ge synpunkter på utredningen.

Socialnämnden tar sedan ställning till begäran och beslutar antingen att vården ska upphöra eller att den ska fortsätta. Som regel ska utredningen vara slutförd inom fyra månader, (11 kap. 2 § andra stycket SoL).

Om vårdnadshavarna inte är nöjda med socialnämndens beslut har de möjlighet att överklaga och frågan kommer då prövas av förvaltningsrätten (41 § punkt 2 LVU).

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000