FrågaPROCESSRÄTTDomstol05/04/2017

Vad händer efter att hovrätten meddelat prövningstillstånd?

Hej! När man har fått prövningstillstånd: Behöver man göra något mer eller används de handlingar/skrivelser som man har använt i överklagandet och ärendet handläggs automatiskt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag på något vis ska utveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga de ytterligare upplysningar du är intresserad av. Jag är även tillgänglig via marcus.backstrom@hotmail.com. Alla lagrumshänvisningar som förekommer i mitt svar tar sikte på rättegångsbalken.

Det korta svaret på din fråga är nej. När prövningstillstånd har beviljats av hovrätten (jag antar att det är där du befinner dig i den rättsliga hierarkin) behöver ingenting särskilt göras för att handläggningen ska fortsätta.

Att så är fallet framgår av 50 kap. 8 § första stycket - som säger att när prövningstillstånd meddelats ska överklagandet skickas till motparten med en uppmaningen att inkomma med svarsskrivelse. Svarsskrivelsen ska innehålla motpartens syn på överklagandet (50 kap. 9 § första stycket) och tillhandahållas den som stått för överklagandet (50 kap. 10 § första stycket).

Därefter kan ytterligare korrespondens förekomma mellan den som överklagat och motparten, beroende på vad hovrätten tycker är behövligt för att få klarhet i parternas positioner. När denna kommunikation avslutats ska hovrätten i normalfallet kalla till huvudförhandling (50 kap. 16 § första stycket) och målet avgöras enligt samma modell som vid tingsrätten. Vid huvudförhandlingen ska den som överklagat vanligtvis närvara personligen och, eventuellt tillsammans med ett juridiskt ombud, föra sin talan.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo