Vad händer då en anhörig dör?

FRÅGA
Hej ! Vad händer när en anhörig dör ? Hon har så kallad godman/förvaltare som har hand om hennes ekonomi. Tack på förhand !
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som händer med en anhörigs tillgångar vid dödsfall.

Regler om dödsbon finns i ärvdabalken (ÄB), särskilt kapitel 18-21.

Då en anhörig dör övergår alla den avlidnas ekonomiska angelägenheter till den anhörigas dödsbo. Dödsboet ska förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans och slutar gälla i samband med arvsskiftet (18 kap 1 § ÄB). Dödsbodelägare kan exempelvis vara efterlevande make, arvingar eller testamentstagare.

Varje dödsbodelägare kan om de vill ansöka hos tingsrätt om att dödsboet ska förvaltas av en boutredningsman istället (19 kap 1 § ÄB).

Boet ska sedan utredas vilket innebär att boets skulder och tillgångar klargörs. När detta är gjort ska inom senast tre månader från dödsfallet, en bouppteckning göras (20 kap 1 § ÄB). Bouppteckningen görs bland annat för att få underlag till hur arvet ska fördelas.

Var den anhöriga gift, eller om kvarlevande sambo begär det, ska en bodelning även göras (9 kap 1 § Äktenskapsbalken) (Sambolagen 18 §). Det som återstår då eventuella skulder har betalats utgör kvarlåtenskapen som ska fördelas som arv till eventuella arvingar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (825)
2019-05-20 Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?
2019-05-18 Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?
2019-05-15 Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?
2019-05-11 Vilken rätt har särkullbarn till viss egendom?

Alla besvarade frågor (69253)