Vad händer då dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna?

FRÅGA
Min sambos far gick bort 2017. I dödsboet fanns inte tillräckligt med pengar till begravningen. Vid samtal med begravningsbyrån avråddes han att söka hjälp från kommunen, då dessa ej hade täckt hela kostnaden ändå. Nu har min sambo betalat i nästan tre år på begravningskostnaderna från sin egen inkomst (det fanns alltså inget arv), men är det verkligen rätt? Kan begravningsbyrån kräva honom på skulden för begravningen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att skulder inte kan ärvas:

Om den avlidnes skulder är större än tillgångarna, måste skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet avskrivas. Huvudregeln är alltså att den avlidnes arvingar inte ärver dödsboets skulder, men det finns dock skulder som inte kan avskrivas, vilket bland annat är begravningskostnader.

Ansöka om bistånd hos socialtjänsten:

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i kommunen (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). Det är dödsboets tillgångar på dödsdagen som avgör storleken på det ekonomiska biståndet. Anhörigas önskemål kring begravningen bör respekteras om kostnaderna är skäliga. Kommunen kan ge bidrag som motsvarar en enkel men värdig begravning, i vilket det brukar ingå dödsannons, gravsten, transport till gravplats, blomsterarrangemang samt enklare förtäring till en mindre krets anhöriga. Vad som avses med en värdig begravning varierar dock mellan olika kommuner.

Enligt socialstyrelsens rekommendation kan bistånd ges med maximalt 50 procent av ett basbelopp (ett halvt basbelopp motsvarar 22 400 kr för år 2017). Men som sagt varierar det från kommun till kommun vad som anses vara en värdig begravning.

Kostnaden för begravningen ska alltså vara skälig och motsvara en värdig begravning. Om man beställt en begravning som är dyrare än det belopp socialtjänsten kan medge kan man själv bli skyldig att stå för dessa kostnader.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis tillhör begravningskostnader skulder som inte kan avskrivas. Då dödsboets tillgångar i ditt fall inte täcker begravningskostnaderna råder jag dig att kontakta socialtjänsten i din kommun och se om ni kan ansöka om bistånd i efterhand. Hur mycket bistånd du kan få är upp till kommunen att avgöra. Om du skulle få avslag på ekonomiskt bistånd kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86826)