Vad hände om man inte kommer överens om vem som ska vara god man?

2020-06-09 i God man
FRÅGA
Vem hjälper om syskonen inte kan komma överens vem som ska vara god man till pappa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om godmanskap finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Vem kan bli god man?

Det är domstolen som beslutar om godmanskap ska anordnas eller ej efter ansökan från antingen personen med hjälpbehov, anhöriga eller överförmyndaren. I ansökningar om god man kan sökanden föreslå en person till att vara god man. Om denne är lämplig ska den förordnas för uppdraget. Lämplighetsbedömningen görs av överförmyndaren i kommunen (11 kap. 12 FB).

En god man måste inte vara en anhörig eller närstående till personen som behöver hjälp. Om det inte finns något förslag på vem som ska vara god man från den sökande ger överförmyndaren förslag på en lämplig person som kan vara god man. Förutsatt att den föreslagna personen samtycker till uppdraget kan dennes förordnas som god man. Om den sökande föreslagit en person till att vara god man men denna inte är lämplig kan överförmyndaren föreslå annan god man.

Vad kan vi göra?

Om din pappa inte själv kan eller har föreslagit någon till att vara god man och ni syskon inte kan enas om vem ni anser borde vara god man kan ni lämna frågan till överförmyndaren istället. Även om ni skulle enas om en person är det inte säkert att denna blir förordnad eftersom överförmyndaren måste göra en lämplighetsbedömning oavsett. Om ni inte föreslå någon god man kommer överförmyndaren att föreslå en lämplig person för uppdraget.

Om ni vill ha mer information eller ställa frågor om processen kan ni kontakta överförmyndaren i kommunen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (488)
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare
2021-01-01 Hur avsätter man god man?

Alla besvarade frågor (88070)