FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 28/08/2018

Vad göra när jag blir uppsagd på jobbet på grund av att min kollega utsatt mig för sexuella trakasserier?

Jag blev sexuellt trakasserad på mitt jobb av vaktmästare. Detta sedan förvandlas till en annan typ av trakasserier. Stora objekt lades framför mitt skrivbord och skåp, elaka kommentarer och sedan e-post till chefen att jag gör saker fel.

Jag arbetade som lärare på en skola.

Till slut pratade jag med min chef. De verkade lyssna men trakasserierna fortsatte. När jag pratade med min chef igen sa de att jag förlorade jobbet. De sa att det var för att jag var en okvalificerad lärare men de använder fortfarande många andra okvalificerade lärare.

Nu sitter jag arbetslös efter 20 år som lärare, (3 år på den här skolan). Det var inte bara jag som fick problem med vaktmästaren. En tjej var han våldsam mot, annan var det sexual. Både förlorade sina jobb. Jag vill inte har mer problem men tror det skulle varit någonting mer som kunde varit gjorde.

Jag sa till min chef att jag komma anmäl honom till polisen. Hon sa jag få inte. Hur kan detta vara rätt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst vill jag beklaga att du blivit trakasserad på jobbet och inte blivit tagen på allvar.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) finns till för att anställda ska må bra på jobbet. Trakasserier på arbetsplatsen är inte endast otillåtna, arbetsgivaren har även en skyldighet att göra något åt det omgående (3 kap. 2 § AML). Du kan vända dig till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller föreläggande då arbetsgivaren vägrat lyssna (6 kap. 6a§ AML). Om du väljer att anmäla så är det värt att veta att du omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälas görs via nätet här.

Vidare har facket ett ansvar att tillvarata de anställdas intresse av en god arbetsmiljö och verka för att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Facket kan hjälpa dig och göra sitt bästa att förmå arbetsgivaren att nå upp till sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

Sexuella trakasserier - sexuellt ofredande

Sexuella trakasserier innefattar sexuellt ofredande, oavsett var det sker (6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken). Brottet innebär att gärningspersonen genom ord eller handlande ofredat en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Jag har inte tillräckligt med information för att bedöma huruvida det rör sig om sexuellt ofredande eller ett grövre brott. Det viktiga är att du polisanmäler din f.d. kollega - vaktmästaren för dessa händelser, oavsett vad din chef sagt/säger.

Uppsägning utan saklig grund?

Delfrågan är om din chef sagt upp dig utan saklig grund, mot bakgrund av trakasserierna du blivit utsatt för.

Utgångspunkten är att en anställning ska gälla tills vidare (4 § lagen om anställningsskydd (LAS)). Om du har en tillsvidareanställning får arbetsgivaren endast säga upp dig om det föreligger saklig grund (7 § 1 st. LAS). Saklig grund föreligger om uppsägningen grundar sig på arbetsbrist eller personliga skäl.

En uppsägning p.g.a. personliga skäl ska grunda sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet att utföra arbetet och inte på enstaka fall av misskötsamhet. En typsituation där en uppsägning p.g.a. personliga skäl kan bli aktuell är t.ex.: misskötsamhet (arbetsvägran, olämpligt uppträdande m.m.). Här krävs en dokumenterad olämplighet hos arbetstagaren att sköta arbetet för att det ska ses som en saklig grund för uppsägning. Med tanke på att du skrivit att chefen sagt upp dig i samband med trakasserierna du blivit utsatt för och att det finns andra "okvalificerade" lärare, är frågan om det inte föreligger annat motiv för uppsägningen. Om det visar sig att chefen inte har något giltigt skäl att säga upp dig så kan du kräva skadestånd (38 § LAS). Uppsägningen ska även ogiltigförklaras till följd av detta.

Råd

Först och främst har din f.d. kollega begått ett brott - sexuellt ofredande och det ska du självfallet anmäla till polisen. Vidare bör du kontakta facket för att påtala de brister i arbetsmiljön som din chef förbigått samt för att driva igång en utredning om huruvida saklig uppsägning förelegat. Facket kan även hjälpa dig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000