Vad gör vi åt att delägare skänkt bort egendom utan samtycke?

Vi är fem arvingar som samäger smycken och värdesaker. Ett av syskonen har allt gods i sitt förvar i sitt personliga bankfack.

Det syskonet ger sedan ett obevittnat gåvobrev till sin make.

Han har nu tagit över godset. Vi har ingen möjlighet att få ta del av godset.

Inget samägaravtal finns.

Godset har förvarats över 2år efter vår pappas död, han avled 2 jan 2017.

Vad har vi för möjligheter/rättigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då ni äger smyckena och värdesakerna tillsammans handlar det om ett samägande till vilket samäganderättslagen (SamägL) är tillämplig. Samäganderättslagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om att lagen inte ska användas. Eftersom du skriver att inget samägandeavtal finns är min utgångspunkt att lagen är tillämplig i dess helhet.

Utgångspunkten är att delägarna måste vara överens om allt

Som utgångspunkt vid samägande krävs det att samtliga delägare är överens om såväl förfogande som förvaltning av den samägda egendomen (2 § SamägL). Med det avses att ni måste vara överens om ni t.ex. vill sälja smyckena, eller för den delen skänka bort dem. Motsatsvis innebär bestämmelsen att en delägare har rätt att göra vad den vill med sin andel i godset. Ert syskon har således rätt att sälja, eller för den delen skänka bort, sin andel i godset. Däremot får hen inte skänka bort smyckena i sin helhet.

Inget godtrosförvärv är för handen i ert fall

I vissa fall kan det för det fall att någon förvärvar lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett ändå få äganderätten till egendomen. Det krävs dock att förvärvaren har egendomen i sin besittning och var i god tro (2 § Lagen om godtrosförvärv av lösöre).

Om ett godtrosförvärv sker kan den som olovligen överlåtit egendomen bli skadeståndsskyldig. I ert fall torde det dock inte vara möjligt att åberopa ett godtrosförvärv eftersom ert syskon överlåtit egendomen till sin make. I och med närståenderelationen torde det vara svårt att åberopa att vederbörande varit i god tro.

Ni har rätt till domstolsprövning

Samäganderättslagen reglerar inte uttryckligen vad som gäller om en delägare överlåtit egendom utan samtycke från övriga delägare. Däremot följer det av praxis att ni har rätt att påkalla domstolens prövning (jfr NJA 1990 s. 184). Möjligheten till prövning innebär att ni har rätt att få prövat giltigheten av överlåtelsen (dvs. gåvobrevet) och ni kan även ansöka om att det samägda godset under viss tid ska omhändertas av en god man (jfr 3 § SamägL).

Råd i ert fall

Min rekommendation är att ni i första hand vänder er till ert syskon och informerar om att hen gjort fel och att ni försöker komma överens. Kan ni inte komma överens är min rekommendation att ni vänder er till en jurist som hjälper er med en ansökan till domstol. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa er med ansökan och även företräda er i domstol om så behövs. Är ni intresserade av detta är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000