Vad gör SOC om man ej kan försörja barnen?

2021-08-05 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Får Socialstyrelsen ta mina barn om kag lanza inte försörja dem?Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Socialtjänstens skyldigheter

Socialtjänsten har en skyldighet att förebygga och ingripa att barn far illa (5 kap. 1 § socialtjänstlagen). Som huvudregel ska socialtjänstens insatser göras i samförstånd med barnens föräldrar (1 § st. 1 lagen om vård av unga, härefter kallad LVU). Det finns dock undantag, som berättigar socialtjänsten att mot föräldrarnas vilja göra insatser för barnets välmående. Att tvångsvårda ett barn enligt LVU är ett av dessa undantag (1 § st. 2 LVU). Det är upp till socialtjänsten att bedöma vilka insatser som ska göras, efter att de har utrett vilka insatser som är bäst för barnet (1 kap. 2 § socialtjänstlagen). I första hand kommer socialtjänsten inte tvångsvårda dina barn, de kommer tillsammans med dig se hur man bäst kan lösa situationen och verka för barnens välmående.

När får socialtjänsten tvångsomhänderta barnen?

Att du inte kan försörja barnen är i sig själv inget skäl till att socialen kan omhänderta barnen. Enligt lagen får tvångsomhändertagande ske om socialtjänsten anser att det finns en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas i hemmet på grund av…

- Fysisk eller psykisk misshandel.

- Otillbörligt utnyttjande (exempelvis sexuellt utnyttjande).

- Brister i omsorgen (exempelvis misskötsel av barnets hygien eller grundläggande behov som att barnet får mat. Kan också gälla att föräldrarna har missbrukar narkotika och/eller alkohol).

- Annat förhållande i hemmet (exempelvis att föräldrar ej knyter an till sitt barn).

(2 § LVU)

Jag har inte nog med information för att säga om ett av ovanstående skäl gäller dig och dina barn. Du undrar om socialtjänsten får tvångsvårda barnen om du inte kan försörja dem; eventuellt kan försörjningssvårigheter räknas som "brister i omsorgen", särskilt om du inte har råd att köpa mat eller nya kläder vid behov (om barnen har för små/trasiga plagg). Min uppfattning är att "brister i omsorgen" är den enda grund som skulle kunna vara aktuell.

Sammanfattning

Socialtjänsten får inte tvångsomhänderta dina barn hur som helst; i första hand ska de försöka samarbeta med dig för att göra barnens situation så bra som möjligt. Det är endast om det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling kommer skadas i hemmet som ett tvångsomhändertagande blir aktuellt. Med hänsyn till att du undrar vad som gäller vid försörjningssvårigheter så kan det finnas en rätt till att tvångsvårda barnen. Detta beror på att om du inte har råd att försörja barnen kan det leda till brister i omsorgen, vilket lagen föreskriver är en giltig grund för ett LVU.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96515)