Vad gör man vid misstänkt grooming?

FRÅGA
Vad gör man vid misstänkt grooming?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktat Lawline!

Grooming är en term som syftar till processen när en vuxen tar kontakt med barn i sexuellt syfte och är sedan år 2009 olagligt i Sverige. Brottet brukar kallas "kontakt med barn i sexuellt syfte" och återfinns i Brottsbalken (BrB) 6 kap. 10a§ och lyder: Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år.

Om du misstänker att ett barn i din närhet utsätts för grooming bör du polisanmäla detta, eller påvisa för barnets vårdnadshavare att barnet utsatts, så att dessa kan anmäla brottet.

Hoppas du fått svar på din fråga, och lycka till!

Sofia Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (418)
2021-07-28 Barnpornografi- sexuellt syfte
2021-07-26 Straffpåföljd vid köp av sexuella tjänster
2021-07-22 Preskriptionstid för sexuellt utnyttjande av barn
2021-07-12 Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?

Alla besvarade frågor (94371)