Vad gör man om någon tar saker under bodelning?

2020-07-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej, vad gör man om en bodelning går helt tokigt?Där den ena parten tar saker från huset innan man kommit överens om detta. Går det att göra något eller är sakerna förlorade nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, jag beklagar den jobbiga situationen. Frågan du ställer regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

En bodelning ska göras utifrån de egendomsförhållanden som rådde den dag som någon av er väckte talan för äktenskapsskillnad (ÄktB 9:2). Alltså ska i teorin vad någon gör efter denna dag inte påverka bodelningen. Dessutom ska båda parter redovisa för sin egendom (ÄktB 9:3). Dessa är väldigt fina teoretiska utgångspunkter men tyvärr är verkligheten inte alltid lika simpel.

Det finns en möjlighet att sätta en parts egendom under förvaltning för att skydda den andra partens rätt. Detta kan man ansöka om hos tingsrätten (ÄktB 9:8 1st). På så sätt kan inte den parten ta egendomen utan lov.

Ett annat alternativ är att ansöka hos domstolen att de förordnar en bodelningsförrättare (ÄktB 17:1). En sådan ska vid behov se till att en bouppteckning - dvs en lista på era respektive tillgångar och skulder - skapas. Ifall en make inte lämnar uppgifter riskerar denne att få betala vite, dvs betala en förutbestämd summa till staten (ÄktB 17:5 1st). Dessutom kan en make kräva att den andre ska bekräfta riktigheten av bouppteckningen under ed (ÄktB 17:5 2st). Att ljuga under ed kan leda till böter eller fängelse (BrB 15:1 1st).

Bodelningsförrättaren ska även lösa tvistiga frågor ifall ni är oense, t.ex ifall viss egendom ska ingå eller inte samt vem som ska få den - jag tänker då på den egendom som ena maken har tagit från hemmet (ÄktB 17:6 2st).

Problemet med bodelningsförrättare är att de har rätt till ersättning för sitt arbete. Denna ersättning betalas som utgångspunkt 50/50 av vardera make. Ifall den ena maken har orsakat onödiga kostnader eller ifall makarnas ekonomiska förhållanden gör det lämpligt kan dock en annan fördelning ske (ÄktB 17:7).

Ett sista alternativ är att helt enkelt stämma motparten och yrka att man har rätt att få egendomen som tagits från huset. Jag rekommenderar inte detta tillvägagångssätt eftersom en tvist i domstol kan bli både dyr och utdragen - det kostar oftast mer än det smakar helt enkelt.

För att sammanfatta är egendomen inte förlorad, den ska ingå i bodelningen rent juridiskt. Det bästa i denna situation är förmodligen att ansöka om bodelningsförrättare. Denne blir då ansvarig för att lösa de tvistiga frågor som uppstår. Det kan kosta en del men det lär bli billigare än att gå till domstol och det är ett relativt säkert sätt att ta tillvara sin rätt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2750)
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-27 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning

Alla besvarade frågor (89651)