Vad gör man om man utsätts för trakasserier i skolan?

Hej!

Jag har nämligen avslutat vänskapen med några från min före detta klass och de har blivit så himla elaka mot mig, så pass att jag fått självmordstankar. De sprider rykten om mig samt ljuger om mig och jag vill få slut på det och undrar om man på något sätt kan anmäla det men så att det inte blir alldeles för stora konsekvenser mer som en varning.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis beklagar jag över din situation. Då det verkar som att du går på en skola så blir skollagen (2010:800) (SkolL) tillämplig på din fråga.

Personalen har anmälningsskyldighet

Skolan har en skyldighet att se till att du inte blir utsatt för kränkande behandling. Personalen har en så kallad anmälningsplikt när de får reda på att en elev blivit utsatt för kränkande behandling, vilket innebär att personalen ska anmäla detta till rektor, som sedan ska anmäla till skolans huvudman. Det är sedan huvudmannens ansvar att utreda anmälan och vidta åtgärder för att situationen inte ska upprepas (6 kap. 10 § SkolL). Därför råder jag dig att berätta för en personal om att du blivit utsatt för ryktesspridning och lögner, samt att du fått självmordstankar.

Disciplinära åtgärder

Skolan kan vidta åtgärder för att du ska känna dig trygg i skolan (5 kap. 6-22 §§ SkolL). Sådana kan exempelvis vara utvisning, omplacering eller avstängning av elever (5 kap. 6 § SkolL). Rektorn ska se till att åtgärder vidtas så att de inte beter sig illa mot dig i skolan.

Skadeståndsskyldighet

Om inte huvudmannen eller personalen fullföljer sina skyldigheter så kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig gentemot dig, alltså om de inte genomför åtgärder för att förhindra framtida kränkningar (6 kap. 12 § första stycket SkolL).

Framåtblick

Eftersom skolan är skyldig att du ska känna dig trygg där så råder jag dig att kontakta skolan och berätta om dina upplevelser av kränkningar; alltså att det sprids rykten om dig och att du har blivit att må så pass dåligt att du får självmordstankar. Det kan du antingen göra till en lärare eller en rektor, eftersom alla som arbetar inom skolan har anmälningsskyldighet. Då kan de också se till att du får hjälp och får prata med en kurator så att du får förutsättningar för att må bra igen. Du har rätt till elevhälsa (2 kap. 25 § SkolL). Alla elever ska kunna få må bra i skolan.

Jag hoppas att situationen kommer att lösa sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo