Vad gör man om man upptäcker att ett intyg kan vara förfalskat?

2017-07-15 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad en översättningsbyrå ska göra enligt lag om de märker att de fått in ett förfalskat betyg som kunden vill ha översatt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som obehörigen genom att skriva på eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt framställer en falsk urkund eller ändrar/fyller ut en äkta urkund, kan göra sig skyldig till urkundsförfalskning.

Med urkund avses:

1. en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär.

2. en elektronisk handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt.

3. ett märke som ställts ut till bevis om en persons identitet eller om en viss rättighet eller prestation och som har originalkaraktär (14 kap 1 § brottsbalken).

Om en översättningsbyrå misstänker att de mottagit ett förfalskat betyg för översättning ska de göra en anmälan till polisen och överlämna det inlämnade materialet för utredning.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (979)
2021-07-28 Är det brottsligt att undanhålla att man har en familj sedan tidigare, vid inledandet av en ny förbindelse?
2021-07-28 Är det olagligt att ge bort alkohol till minderårig?
2021-07-28 Innehav av barnpornografisk bild
2021-07-26 Inneha täljkniv i park

Alla besvarade frågor (94356)