FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott15/07/2017

Vad gör man om man upptäcker att ett intyg kan vara förfalskat?

Hej!

Jag undrar vad en översättningsbyrå ska göra enligt lag om de märker att de fått in ett förfalskat betyg som kunden vill ha översatt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som obehörigen genom att skriva på eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt framställer en falsk urkund eller ändrar/fyller ut en äkta urkund, kan göra sig skyldig till urkundsförfalskning.

Med urkund avses:

1. en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär.

2. en elektronisk handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt.

3. ett märke som ställts ut till bevis om en persons identitet eller om en viss rättighet eller prestation och som har originalkaraktär (14 kap 1 § brottsbalken).

Om en översättningsbyrå misstänker att de mottagit ett förfalskat betyg för översättning ska de göra en anmälan till polisen och överlämna det inlämnade materialet för utredning.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo